Aktivity 2013/2014

Stránka 1 z 3123

Nohejbalový turnaj a turnaj vo vybíjanej

Spojená  škola  internátna v Spišských  Vlachoch organizovala  dňa 19. júna  2014  Metodický  deň  zamestnancov  špeciálnych  škôl v okrese Spišská Nová Ves, vo forme nohejbalového turnaja a turnaja vo vybíjanej  žien  zo  zamestnancov  špeciálnych  základných  škôl  a priateľov  školy. Nálada  a športový  duch  sa  niesol  celým  športovým dňom. K dobrej nálade prispelo aj slnečné  počasie.
V nohejbalovom  turnaji  sa  zúčastnili  zamestnanci  špeciálnych škôl  z Letanoviec, Richnavy, Spojenej  školy  internátnej  a Základnej  školy, SNP 13 v Spišských Vlachoch. Spravodlivého  rozhodcu  robil Jozef Fábry.

VYHODNOTENIE NOHEJBALOVÉHO TURNAJA:
1. miesto: Špeciálna  škola  Letanovce
2. miesto: Základná  škola, SNP 13, Spišské Vlachy
3. miesto: Špeciálna  škola Richnava
4. miesto: Spojená škola internátna Spišské Vlachy

Turnaja  vo  vybíjanej sa  zúčastnili  zamestnanci  špeciálnych  škôl  z Richnavy, Spojenej  školy internátnej  a Základnej školy, SNP 13 v Spišských Vlachoch.

VYHODNOTENIE TURNAJA VO VYBÍJANEJ:
1. miesto: Spojená škola internátna Spišské Vlachy
2. miesto: Špeciálna škola Richnava
3. miesto: Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy

Športový deň – 12. júna 2014

Dňa  12. júna  2014  sa  uskutočnil  športový  deň  zameraný  na  vybíjanú  a malý  futbal. Zodpovední  za  akciu  Mgr. Lívia  Cvengrošová  a pán  asistent  František  Sabol  pripravili  program  a rozpis  jednotlivých  zápasov  vo  vybíjanej  a malom  futbale  medzi  triedami. Vyhlásili  súťaž  o najlepších  hráčov  zápasu  a hráčov  fair-play, ktorý  boli  vyhlásení  a odmenení  cenami  na  záver  športového  dňa.
V ranných  hodinách  prebiehal  turnaj  vo  vybíjanej. Žiaci  boli  aktívni  a snažili  sa  vyhrať  každý  medzitriedny  zápas. Dodržiavali  pravidlá  a aj  napriek  veľmi  teplému  počasiu  sa  im  podarilo  dohrať  zápasy  do  víťazného  konca. Potom  nasledoval  turnaj  v malom  futbale. Žiaci  boli  natoľko  zainteresovaní, že  sa  do  hry  chceli  zapojiť  aj  dievčatá. V závere  si  jeden  zápas  aj  odohrali  a musím  povedať, že  niektoré  dievčatá  hrali  lepšie  ako  chlapci.
Počas  celého  dňa  vládla  medzi  žiakmi  a učiteľmi  dobrá  nálada  a pohoda, ktorá  bola  podporená  aj  veľmi  teplými  slnečnými  lúčmi, ktoré  nás  hladili  celý  deň.

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE  VO  VYBÍJANEJ:
1. miesto: trieda  IV.A
2. miesto: trieda  III.B
3. miesto: trieda  III.A

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE  V MALOM  FUTBALE:
1. miesto: trieda  IV. A
2. miesto: trieda  II. B
3. miesto: trieda  III. B

VYHODNOTENIE  HRÁČOV  FAIR – PLAY:
1. Miroslava  Dunková – trieda  I.Dšp.
2. Patrik  Kandráč – trieda  II.A
3. Vanesa  Pokutová – trieda II.B

VYHODNOTENIE  NAJLEPŠÍCH  HRÁČOV  FUTBALOVÝCH  ZÁPASOV:
1. Marián  Holub – trieda  IV.A
2. Milena  Mižigárová – trieda  III.A
3. Lukáš  Pecha – trieda  III.B

Medzinárodný deň detí – šk. rok 2013/2014

Medzinárodný deň detí je sviatkom všetkých detí. Na našej škole si deti tento deň pripomenuli 30.mája 2014.  Žiaci sa v tento deň neučili, ale súťažili a zabávali sa. Keďže nám počasie nedovolilo uskutočniť turnaj vo futbale a vybíjanej, pripravili sme im  náhradný program.

Na školskom dvore bol rozložený nafukovací „Spiderman“. Triedy a telocvičňa sa zmenili na súťažné stanovištia s popisom hier a pomôckami na ich realizáciu. Triedni učitelia zapisovali výsledky súťažiacich do pripravených súťažných hárkov. Medzi jednotlivými disciplínami sa žiaci mohli vyšantiť a zaskákať  si  na školskom dvore v Spidermanovi. Po súťažiach sme sa všetci zhromaždili v určenej triede a vyhodnotili najlepších súťažiacich z jednotlivých tried. Na záver si všetci zúčastnení pozreli peknú rozprávku z obdobia dinosaurov.

Deťom sa súťaže a hry veľmi páčili. Veľkú radosť a zážitok mali z nafukovacieho Spidermana a vôbec im pri tom neprekážalo, že vonku bolo chladnejšie počasie.

Návšteva Hasičskej zbrojnice – šk. rok 2013/2014

V piatok 23. mája 2014 sa pri príležitosti osláv sv. Floriána uskutočnili v Spišských Vlachoch ukážky hasičskej techniky Dobrovoľného hasičského zboru. Na základe exkurzie sa žiaci II.A a II.B triedy  zúčastnili tejto akcie.

Z histórie sme sa dozvedeli  o patrónovi hasičov a záchranárov sv. Floriánovi a pochválili sa nám výhernými pohármi získanými na rôznych súťažiach. Žiaci Dobrovoľného hasičského zboru nám predviedli rôzne disciplíny, ktoré musia zvládnuť pri rôznych súťažiach. Niektoré si vyskúšali aj naši žiaci. Ujo požiarnik nám ukázal a vysvetlil, čo všetko sa nachádza v požiarnickom aute. Žiaci si pozreli hasičské autá. Mladí hasiči nám opäť predviedli rôzne hasičské náradie a spôsoby viazania uzlov.

Atmosféra bola veľmi príjemná a už teraz sa tešíme na stretnutie o rok. Všetkým hasičom prajeme veľa úspechov v organizovaných súťažiach, čo najmenej výjazdov a keď už k nim dôjde, maximum úspešných zásahov.

Turnaj v malom futbale – šk. rok 2013/2014

Dňa 20. mája 2014 sa v Spojenej škole internátnej v Spišských Vlachoch konal turnaj v malom futbale žiakov I. stupňa.

Futbalového turnaja sa zúčastnila aj naša škola a vybratí boli piati chlapci z tretieho ročníka. Všetkých zúčastnených, žiakov našej školy, Spojenej školy internátnej a MŠK Tatran Spišské Vlachy rozdelili do štyroch družstiev. Pri športových aktivitách sa žiaci spoznávali a skamarátili sa. Mažoretky povzbudzovali všetky družstvá.

Výherné družstvá dostali tričká a každý aktívny žiak bol odmenený sladkou odmenou. Slniečko nás celý deň povzbudzovalo svojimi hrejivými lúčmi. Konané podujatie bolo veľmi príjemné a už teraz sa tešíme na ďalšie plánované školské turnaje v malom futbale.