Športový deň – 12. júna 2014

Dňa  12. júna  2014  sa  uskutočnil  športový  deň  zameraný  na  vybíjanú  a malý  futbal. Zodpovední  za  akciu  Mgr. Lívia  Cvengrošová  a pán  asistent  František  Sabol  pripravili  program  a rozpis  jednotlivých  zápasov  vo  vybíjanej  a malom  futbale  medzi  triedami. Vyhlásili  súťaž  o najlepších  hráčov  zápasu  a hráčov  fair-play, ktorý  boli  vyhlásení  a odmenení  cenami  na  záver  športového  dňa.
V ranných  hodinách  prebiehal  turnaj  vo  vybíjanej. Žiaci  boli  aktívni  a snažili  sa  vyhrať  každý  medzitriedny  zápas. Dodržiavali  pravidlá  a aj  napriek  veľmi  teplému  počasiu  sa  im  podarilo  dohrať  zápasy  do  víťazného  konca. Potom  nasledoval  turnaj  v malom  futbale. Žiaci  boli  natoľko  zainteresovaní, že  sa  do  hry  chceli  zapojiť  aj  dievčatá. V závere  si  jeden  zápas  aj  odohrali  a musím  povedať, že  niektoré  dievčatá  hrali  lepšie  ako  chlapci.
Počas  celého  dňa  vládla  medzi  žiakmi  a učiteľmi  dobrá  nálada  a pohoda, ktorá  bola  podporená  aj  veľmi  teplými  slnečnými  lúčmi, ktoré  nás  hladili  celý  deň.

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE  VO  VYBÍJANEJ:
1. miesto: trieda  IV.A
2. miesto: trieda  III.B
3. miesto: trieda  III.A

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE  V MALOM  FUTBALE:
1. miesto: trieda  IV. A
2. miesto: trieda  II. B
3. miesto: trieda  III. B

VYHODNOTENIE  HRÁČOV  FAIR – PLAY:
1. Miroslava  Dunková – trieda  I.Dšp.
2. Patrik  Kandráč – trieda  II.A
3. Vanesa  Pokutová – trieda II.B

VYHODNOTENIE  NAJLEPŠÍCH  HRÁČOV  FUTBALOVÝCH  ZÁPASOV:
1. Marián  Holub – trieda  IV.A
2. Milena  Mižigárová – trieda  III.A
3. Lukáš  Pecha – trieda  III.B

Comments are closed.