Aktivity 2012/2013

Stránka 1 z 3123

Medzinárodný deň detí – 31. máj 2013

Dňa 31. mája 2013 sa na našej škole konal deň venovaný deťom. Bol naplánovaný turnaj vo vybíjanej a malom futbale, súťaže a šmýkačka „Spiderman“. Počasie nám veľmi neprialo, preto sme sa museli presunúť do tried a pripravený program zrealizovať tam.
Pre deti boli v jednotlivých triedach pripravené stanovištia s detailným popisom činnosti a s potrebnými pomôckami na ich realizáciu. Každá trieda sa na jednom stanovišti zdržala 10 minút z organizačných dôvodov a potom sa premiestnila na iné. Súťaže prebiehali až dovtedy, kým všetky triedy neprešli jednotlivé stanovištia. Žiakom sa hry a súťaže veľmi páčili.
Po súťažiach sme sa všetci sústredili v jednej triede a nasledoval program v podobe malého detského kina, kde sa im premietala rozprávka.
Všetky deti ešte dlho spomínali na deň plný hier, súťaží, rozprávok, pohody a smiechu, a vôbec im nevadilo, že v ten deň nesvietilo slniečko.

Deň matiek – 13. máj 2013

Niet krajšieho mesiaca na prejav úcty a lásky matkám, materstvu, ako je máj. Matka je vždy svetlom nášho života. Vždy je najväčšou nádejou, majákom, ktorý nás usmerňuje v neraz búrlivých vodách života.
S týmto mesiacom sa spája krásny sviatok – DEŇ MATIEK. Mama. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamičku. Milú, starostlivú , ktorá prebdela nejednu noc pri našej postieľke a ofúkla boľačku. Bola si to ty, mama, ktorá si nás pritúlila, zovrela v náručí, keď nám bolo ťažko. Bola si to ty, mama, ktorá si sledovala prvé naše krôčiky a vedela dať slovám najkrajšiu podobu. Tvoje boli vždy najláskavejšie, plné nehy.
Dňa 13. mája 2013 sme uskutočnili oslavy Dňa matiek v ZŠ SNP 13 Spišské Vlachy. Za vydarenú akciu patrí poďakovanie všetkým vyučujúcim. Kladný ohlas zaznel aj z radov rodičov.

Milé mamičky, babičky!
Dovoľte mi, aby som Vám v dnešný slávnostný deň popriala veľa zdravia, šťastia a spokojnosti do ďalších rokov. Za všetkých vyučujúcich sa s Vami rozlúčime slovami:
Za krásu Vašich sŕdc, za nežnosť venovanú deťom, za voňavé koláče na nedeľnom stole, za všetky obyčajné veci premenené na zázraky – veľké ďakujeme.

Súťaž v speve – Spievanky Sp. Vlachy + Žehra – 17. apríl 2013

SP. VLACHY:

“Hudba uvolňuje ducha a okrídľuje myšlienky.”
Friedrich Nietzsche

Do speváckej súťaže SPIEVANKY sa aj tento rok prihlásilo mnoho účastníkov, čo svedčí o tom, že spev a hudba sú našim žiakom veľmi blízke.
Po triednych kolách a výbere najlepších spevákov sa súťaž SPIEVANKY uskutočnila 17.4.2013.
Spolu súťažilo dvadsať súťažiacich v kategóriách: mladší a starší žiaci. Žiaci podali naozaj pekný výkon a pre porotu bolo ťažké vybrať tých najlepších.
Výber piesní bol rôznorodý – zazneli prevažne ľudové piesne, ale aj rómske. Každý z účastníkov sa snažil a lákadlom boli sladké odmeny a diplomy.
Porota bola prevažne z učiteľov hudobnej výchovy. Žiaci sa cítili ako súťažiaci v speváckej súťaži SUPERSTAR.

VYHODNOTENIE:
I.KATEGÓRIA: MLADŠÍ ŽIACI
1. miesto: Naďa Pokutová – II.A (Keď sa ruža)
2. miesto: Marián Horváth – II.B (Husle z javora)
3. miesto: Eva Kandráčová – I.C (Tancuj…)
4. miesto: Elisa Mižigárová – I.B (Kukulienka)

II.KATEGÓRIA: STARŠÍ ŽIACI
1. miesto: Fabián Horváth – III.A (Hlboký jarčok)
2. miesto: Tomáš Mižigár – IV.A (Šípková Ruženka)

ŽEHRA:

Spievanky, spievanky……, takto sa začala súťaž v speve v škole na Dreveníku. Z piatich tried sa prihlásilo do súťaže 17 speváčikov. A veru bolo čo počúvať. Jedna druhej riekla, Bolo raz jabĺčko, Ide vláčik, Staviam dom a rôzne iné pesničky zneli našou školou.
Diváci odmenili každú pieseň potleskom. Ako by sa bojovalo o Superstar!

Víťazmi však mohli byť len najlepší traja speváci! Ako to celé dopadlo:
Pozrite si vyhodnotenie:
1. miesto: Eva Jaslová – 0.D (Čerešničky, čerešničky, čerešne…)
2. miesto: Anežka Mižigárová – 0.A (Maličká som…)
3. miesto: Norma Horváthová – 1.A (Pláva kačka po jazere…)

Najlepší speváci dostali vecné ceny a diplomy, ostatní boli odmenení cukríkmi.

Marec – mesiac knihy – marec 2013

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť, znamená stavať sa hlupákom.“
Ján Amos Komenský, pedagóg

Marec je už od nepamäti známy ako mesiac knihy. Pripomíname si tak krásu, ktorú nám zanechali na stránkach známi aj menej známi autori.

Žiaci a triedni učitelia školy navštívili 6. marca 2013 Mestskú knižnicu v Spišských Vlachoch. Pani Mária Kiššáková oboznámila žiakov o krásnych a veľmi poučných knihách. Prečítala žiakom rozprávku Víly z čarovného lesa a rôzne detské hádanky. Pri čítaní rozprávky žiaci zaujato počúvali. Veľmi radi odpovedali aj na detské hádanky. Žiakom sa takáto akcia veľmi páčila a sľúbili, že budú čítať veľa kníh, aby veľa vedeli a budú aj múdri.

Ďakujeme pani Márii Kiššákovej za pripravenú akciu a už teraz sa tešíme na návštevu knižnice o rok.

Kolektív ZŠ

Beseda s ochrancom prírody – 28. február 2013

Tak ako každý rok sa v našej škole konala beseda s ochrancom prírody. Bola organizovaná dňa 28. februára 2013 pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Švantnerovej, ktorá si prizvala ochrancu prírody pána Ladislava Habiňáka.
Na úvod si žiaci vypočuli, že na Slovensku máme na ochranu prírody zákon. V ňom je určené, čo všetko sa smie a nesmie, aby sa nepoškodzovala príroda. Ochranca prírody zaujal deti pekným príbehom o zvieratkách žijúcich v lese a krásne ich zapájal do deja rôznymi otázkami a ukážkami parožia.

Čo sa ešte dozvedeli?
• že nemáme trhať kvety, ak ich potom odhodíme,
• nemáme ničiť stromy,
• nemáme zakladať oheň, môže sa rozšíriť do celého lesa,
• nemáme sa dotýkať vtáčích hniezd,
• nemáme zabíjať nijaké zvieratko,
• nevyhadzovať odpadky na zem.

A čo majú v prírode robiť?
> sadiť stromy,
> stavať búdky pre vtáky a ich mláďatká,
> v zime prikrmovať zvieratká,
> v horúčave polievať rastliny,
> rozprávať kamarátom prečo chrániť prírodu.

Celá beseda bola sprevádzaná prezentáciou na plátne so sprievodom hudby, čo umožňovalo žiakom ešte viac sa zamyslieť nad konaním človeka k prírode a zvieratám.