Súťaž v speve – Spievanky Sp. Vlachy + Žehra – 17. apríl 2013

SP. VLACHY:

“Hudba uvolňuje ducha a okrídľuje myšlienky.”
Friedrich Nietzsche

Do speváckej súťaže SPIEVANKY sa aj tento rok prihlásilo mnoho účastníkov, čo svedčí o tom, že spev a hudba sú našim žiakom veľmi blízke.
Po triednych kolách a výbere najlepších spevákov sa súťaž SPIEVANKY uskutočnila 17.4.2013.
Spolu súťažilo dvadsať súťažiacich v kategóriách: mladší a starší žiaci. Žiaci podali naozaj pekný výkon a pre porotu bolo ťažké vybrať tých najlepších.
Výber piesní bol rôznorodý – zazneli prevažne ľudové piesne, ale aj rómske. Každý z účastníkov sa snažil a lákadlom boli sladké odmeny a diplomy.
Porota bola prevažne z učiteľov hudobnej výchovy. Žiaci sa cítili ako súťažiaci v speváckej súťaži SUPERSTAR.

VYHODNOTENIE:
I.KATEGÓRIA: MLADŠÍ ŽIACI
1. miesto: Naďa Pokutová – II.A (Keď sa ruža)
2. miesto: Marián Horváth – II.B (Husle z javora)
3. miesto: Eva Kandráčová – I.C (Tancuj…)
4. miesto: Elisa Mižigárová – I.B (Kukulienka)

II.KATEGÓRIA: STARŠÍ ŽIACI
1. miesto: Fabián Horváth – III.A (Hlboký jarčok)
2. miesto: Tomáš Mižigár – IV.A (Šípková Ruženka)

ŽEHRA:

Spievanky, spievanky……, takto sa začala súťaž v speve v škole na Dreveníku. Z piatich tried sa prihlásilo do súťaže 17 speváčikov. A veru bolo čo počúvať. Jedna druhej riekla, Bolo raz jabĺčko, Ide vláčik, Staviam dom a rôzne iné pesničky zneli našou školou.
Diváci odmenili každú pieseň potleskom. Ako by sa bojovalo o Superstar!

Víťazmi však mohli byť len najlepší traja speváci! Ako to celé dopadlo:
Pozrite si vyhodnotenie:
1. miesto: Eva Jaslová – 0.D (Čerešničky, čerešničky, čerešne…)
2. miesto: Anežka Mižigárová – 0.A (Maličká som…)
3. miesto: Norma Horváthová – 1.A (Pláva kačka po jazere…)

Najlepší speváci dostali vecné ceny a diplomy, ostatní boli odmenení cukríkmi.

Comments are closed.