Aktivity 2016/2017

Stránka 1 z 3123

Medzinárodný deň detí

V našej škole sme si pripomenuli tento sviatok 02. júna 2017. Pre žiakov si organizátori podujatia pripravili a zrealizovali športové a hravé dopoludnie.

Nulté a prvé ročníky mali zaujímavé aktivity na školskom dvore a ihrisku, ktoré si pre žiakov nultých ročníkov pripravila Mgr. Jana Švantnerová a pre žiakov prvých ročníkov pripravila Mgr. Katarína Lutterová. Za snahu a športové výkony boli deti odmenené sladkosťami a vecnými cenami. Za vydarený priebeh podujatia a jeho organizačné zabezpečenie patrí poďakovanie pedagógom a žiakom za disciplínu a aktivitu.

Žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov svoj deň strávili v prírode – Zahurou, kde si opekali špekáčiky. Okrem toho sa hrali na kolotoči, preliezkach a hojdačkách. Cestou tam a späť deti pozorovali a spoznávali prírodu. Organizátorka podujatia Mgr. Lívia Cvengrošová ocenila najusilovnejšieho žiaka, ktorý dostal sladkú odmenu. Žiakom sa akcia páčila napriek tomu, že bolo naozaj poriadne horúco.

Športový deň – vybíjaná a futbal – 2017

Dňa 26. mája 2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž vo vybíjanej a malom futbale. Zúčastnili sa na nej žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka.
Chlapci si merali sily vo futbale a dievčatá vo vybíjanej.
Športové podujatie je pre našich žiakov veľmi motivujúce, pretože majú radi šport, telesnú výchovu a vzájomné súťaženie.
Učitelia hodnotili ich výkony a samotný prístup k hre. Nechýbala pri tom príjemná atmosféra a skvelá nálada.

VYHODNOTENIE VO VYBÍJANEJ:
1. miesto: III.A
2. miesto: II.A
3. miesto: I.C

VYHODNOTENIE VO FUTBALE:
1. miesto: IV. A
2. miesto: III.A
3. miesto: I.A

Škola v prírode – máj 2017

V termíne 15. 05. 2017 do 19. 05. 2017 sa 22 našich žiakov zúčastnilo školy v prírode v Monkovej doline, Belianske Tatry, hotel Magura. Žiakom, ako i pedagógom sa hotel veľmi páčil a taktiež strava bola výborná. Naši žiaci zažili veľa zábavy a netradičných aktivít: jazda po Ždiari Vláčikom Maguráčikom, veľa prechádzok v prírode, poznávanie dediny Ždiar, masáže v masážnych kreslách, hrali sa v guľôčkovom bazéne, na detskom ihrisku s hojdačkami a preliezkami a na lúke. Večer sme pozorovali nočnú oblohu a uskutočnili sme strašidelný nočný pochod lesom a pyžamový večierok. Taktiež sme navštívili múzeum Ždiarsky dom a suveníry, kde sme si kúpili niečo na pamiatku. Vlastnoručne sme si ugrilovali špekáčiky, ktoré nám potom preto tak veľmi chutili  :-) . Dokonca si žiaci našli nových kamarátov z dediny Ždiar. Izby detí boli pekné, žiaci v nich svedomite udržiavali čistotu a poriadok. Práve najčistejšiu izbu, ako i víťazov športových aktivít, sme ocenili v predposledný deň večer. Bolo nám tam tak dobre, že sme sa pomaly ani nechceli vrátiť späť domov  :-)  .

Deň matiek 10.05.2017

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 14. mája.

Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

Deň matiek a kultúrny program pri príležitosti tohto sviatku sa na našej škole uskutočnil dňa 10. mája 2017 o 12:30 hodine v detašovanom pracovisku v Žehre. Žiaci si s pomocou triednych učiteliek a učiteľov pripravili krásny program plný básničiek, pesničiek a scénok, ktorým chceli svojim mamičkám poďakovať za všetko, čo pre nich každý deň robia. Pripravili a vyrobili si aj krásne darčeky, ktorými svoje mamičky obdarovali.

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás v živote urobili. Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť a želáme im, aby boli ich srdcia naplnené vždy dobrom, radosťou, nádejou a aby vždy prinášali do našich životov lásku.

Krásny deň matiek milé mamičky.

Divadelné predstavenie – Zlaté kuriatko

Dňa 27.04.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom „Zlaté kuriatko“. Divadielko sa deťom veľmi páčilo. Príbeh malého kuriatka, zlej líšky a dobrosrdečného vlka deti upútal. So záujmom a spontánne sa zapájali do hraného príbehu. Na záver predstavenia sa žiaci poďakovali veľkým potleskom.