Medzinárodný deň detí

V našej škole sme si pripomenuli tento sviatok 02. júna 2017. Pre žiakov si organizátori podujatia pripravili a zrealizovali športové a hravé dopoludnie.

Nulté a prvé ročníky mali zaujímavé aktivity na školskom dvore a ihrisku, ktoré si pre žiakov nultých ročníkov pripravila Mgr. Jana Švantnerová a pre žiakov prvých ročníkov pripravila Mgr. Katarína Lutterová. Za snahu a športové výkony boli deti odmenené sladkosťami a vecnými cenami. Za vydarený priebeh podujatia a jeho organizačné zabezpečenie patrí poďakovanie pedagógom a žiakom za disciplínu a aktivitu.

Žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov svoj deň strávili v prírode – Zahurou, kde si opekali špekáčiky. Okrem toho sa hrali na kolotoči, preliezkach a hojdačkách. Cestou tam a späť deti pozorovali a spoznávali prírodu. Organizátorka podujatia Mgr. Lívia Cvengrošová ocenila najusilovnejšieho žiaka, ktorý dostal sladkú odmenu. Žiakom sa akcia páčila napriek tomu, že bolo naozaj poriadne horúco.

Comments are closed.