VEDENIE ŠKOLY:

Riaditeľka školy: Mgr. Silvia Korenková

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Janka Korfantová

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

Mgr. Mária Babíková

Mgr. Katarína Baráthová

Mgr. Nikola Cmorejová

Mgr. Lívia Cvengrošová

Mgr. Jana Dobranská

Mgr. Erika Hovančíková

Mgr. Bibiána Hozzová

Mgr. Marek Kubaško

Mgr. Anastázia Nováková

Mgr. Petra Laurová

Mgr. Gabriela Švantnerová

Mgr. Jana Švantnerová

Mgr. Katarína Lutterová

PEDAGOGICKÍ ASISTENTI:

František Sabol

Viera Sabolová

EXTERNÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

ICLic. Peter Pincel

Thlic. Ľubomír Baloga, PhD.

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

Ing. Andrea Saterová

Mgr. Daniela Juščáková

Oľga Barbušová

Soňa Černická

Jana Nemčíková

Darina Šofranková

Ladislav Habiňák

Ing. Branislav Cako

ZAMESTNANCI NÁRODNÝ PROJEKT ŠOV:

Ing. Beáta Horváthová – školský špeciálny pedagóg

Mgr. Mariana Zabielna – pedagogický asistent

Mgr. Marcela Kubovičová – pedagogický asistent