Riaditeľka školy:

Mgr. Silvia Korenková

Zástupkyňa riaditeľa:

Mgr. Janka Korfantová