Škola prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch:

-textových html, txt, doc, pdf

-grafických jpg, png, tiff

-audio/video mpg, ogg, wav, mp3, wma, wmv

-tabuľky xls, csv, dbf

-kompresné formáty zip,ktoré sú uvedené na webovej stránke školy

Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.