Aktivity 2018/2019

Stránka 1 z 3123

Medzinárodný deň detí 2019

Začiatok júna patrí každoročne deťom – malým i tým väčším. S týmto dňom sa spája zábava, dobrá nálada a zaujímavé činnosti. Pri tejto príležitosti, osláv MDD, sa v našej škole dňa 31.05.2019 odohralo zábavné dopoludnie plné hier a rôznych súťaží. Pre nepriazeň počasia sa všetko odohrávalo v priestoroch budovy školy. Pre deti sme vytvorili rôzne stanovištia s vopred naplánovanými aktivitami. Žiaci mohli využiť svoju kreativitu, súťaživosť vo vybraných kategóriách podľa vlastných schopností.
Tento deň vyvrcholil vyhlásením výsledkov a trieda s najvyšším počtom bodov získala zaujímavú rozprávkovú knihu. Nezabudlo sa ani na najlepších jednotlivcov z tried, ktorí sa tešili zo sladkej odmeny.
Zodpovední za konanie akcie: Mgr. Jana Švantnerová, Mgr. Katarína Lutterová

Hudobno-vzdelávací koncert – LABYRINT

V mesiaci máj sa žiaci našej školy zúčastnili hudobno-vzdelávacieho, socio-patologického programu LABYRINT. Bol zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s ktorými sa žiaci stretávajú. Poukazoval na rôzne formy násilného správania a intolerancie, ako rasizmus a šikanovanie; pozitíva, aj negatíva internetu, internetová zoznamka, sociálne siete, ako aj závislosti na automatoch, počítačoch a mobilných telefónoch, fajčení, alkohole a omamných látkach. Koncert trval takmer hodinu. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hrali dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sa deti vťahovali do deja programu a za správne odpovede boli a odmenené drobnosťou.
Realizátori koncertu vedeli žiakov zaujať, mali k nim výborný prístup. Ďakujeme za peknú akciu.

Škola v prírode 5/2019

V termíne od 06. 05. 2019 do 10. 05. 2019 sa 22 našich žiakov zúčastnilo školy v prírode na Čingove. spolu s pedagogickým dozorom a zdravotníkom boli ubytovaní v úžasnom hoteli Grand Hotel Spiš. Na pobyte si žiaci užili veľa zábavy a športových aktivít – chodili na prechádzky do krásneho okolitého prostredia, hrali futbal a vybíjanú, súťažili v športových súťažiach, v hotelovej hale tancovali, maľovali si a hrali sa, popoludní sa zahrali s tabletmi. Samozrejme, že sa aj trošku učili . Strava v hoteli bola veľmi chutná, deťom každé jedlo chutilo. Žiaci dostali veľmi veľa cien a sladkostí. Cestou domov si žiaci nakúpili ešte ďalšie sladkostí v Lidli. Všetci sa vrátili spokojní a šťastní.

Koncert – Rozdávame lásku – Martin Krausz 30.04.2019

Dňa 30.04.2019 si naši žiaci doslova vychutnali koncertné vystúpenie bývalého účastníka Superstar – Martina Krausza – pod názvom „Rozdávame lásku“. Počas koncertu sa žiaci mohli zúčastniť speváckych, ale aj pohybových aktivít. Celé obecenstvo bolo do programu aktívne zapojené tlieskaním, dupaním aj spievaním. Vystúpenie žiaci sledovali s veľkým záujmom. Známe pesničky ocenili veľkým potleskom.
Ďakujeme Martinovi Krauszovi, za príjemné a pútavé spestrenie edukačného procesu.

Spievanky 26.04.2019

V piatok 26. apríla 2019 naša škola zorganizovala školskú súťaž v speve – ,,Spievanky“.
Malí, aj väčší speváci všetkých presvedčili o tom, že bohatstvo našich predkov ukryté v starých ľudových piesňach, im nie je ľahostajné.
Triedne pani učiteľky najprv uskutočnili triedne kolá, z ktorých sa postupujúci žiaci zúčastnili školského kola. Speváci boli podľa veku rozdelení do dvoch kategórií:
I. kategória 1. – 2.ročník,
II. kategória 3.ročník.
Každý žiak zaspieval 1 ľudovú pieseň podľa vlastného výberu. Interpretačný prejav jednotlivých spevákov hodnotila vybraná porota, ktorú tvorili pani učiteľky 1. – 2. ročníkov a pedagogické asistentky. Predsedníčkou poroty bola Mgr. Erika Hovančíková.

Vyhodnotenie:
I.kategória
1. miesto – Michaela Horváthová z I. C
2. miesto – Dorota Mižigárová z II. A
3. miesto – Milena Bandyová z I. B a Tímea Pokutová z I. A

II. kategória
1.miesto – Valentína Horváthová z III. A
2. miesto – Dominik Horváth z III. B
Blahoželáme výhercom a ďakujeme všetkým zúčastneným spevákom, porote a tešíme sa na ďalší ročník Spievaniek.