Aktivity 2018/2019

Stránka 2 z 3123

Súťaž v čitateľskej zručnosti – 27.03.2019

Dňa 27.03.2019 si žiaci našej školy zmerali sily v čitateľskej zručnosti. Zúčastnení čítali krátke pripravené texty zo šlabikára, alebo z učebnice daného ročníka. Súťažilo sa štyroch kategóriách: prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci. Úlohou súťažiacich bolo bezchybne a s porozumením prečítať pripravený text.

Vyhodnotenie:
I. kategória:
1. miesto: Michaela Horváthová – I.C
2. miesto: Dávid Dunka – I.C
3. miesto: Marián Čonka – I.A

II. kategória:
1. miesto: Oľga Bandyová – II.B
2. miesto: Mário Mižigár – II.A
3. miesto: Martin Pecha – II.B

III. kategória:
1. miesto: Sergej Škop – III.A
2. miesto: Valentína Dunková – III.A
3. miesto: Vladimír Pecha – III.B

IV. kategória:
1. miesto: Dominika Horváthová – IV.A
2. miesto: Vanesa Horváthová – IV.A
3. miesto: Vanesa Mižigárová – IV.A

Divadelné predstavenie – Rozprávkový hrniec

Dňa 20.03.2019 si naši žiaci doslova vychutnali divadelné predstavenie pod názvom „Rozprávkový hrniec“, pretože sa mohli aj oni zapojiť do hraného deja. Tri rozprávkové príbehy: Červená čiapočka, Snehulienka a sedem trpaslíkov a Medovníkový domček“ žiaci sledovali s veľkým záujmom. Známe hrané rozprávkové príbehy všetci ocenili veľkým potleskom.
Ďakujeme komornému divadlu bez opony – PORTÁL, za pekné a pútavé spracovanie rozprávok.

Beseda s ochrancom prírody

Tak ako každý rok sa v našej škole konala beseda s ochrancom prírody. Bola organizovaná dňa 27. februára 2019 na tretej vyučovacej hodine pod vedením pani učiteľky Mgr. Anastázie Novákovej, ktorá si prizvala dlhoročného ochrancu prírody, veľkého milovníka lesov a poľovníka pána Ladislava Habiňáka.
Na úvod im porozprával o lese, o jeho obyvateľoch a o ich ochrane. Ukázal im aj výtvory lesnej prírody – samorasty, na ktoré môžeme natrafiť pri prechádzke lesom. Malá dávka obrazotvornosti a chvíľka snaženia, pri pozeraní na samorast, zabezpečia vytvorenie jedinečného doplnku, na ktorom môžeme spozorovať rôzne lesné zvieratká.
Žiakom sa veľmi páčili zážitky z lesa a z poľovačiek, ktoré im pán Habiňák pútavo rozprával. Potom si všetci pozreli krátky animovaný film o obyvateľoch lesa a o zvukoch, ktoré vydávajú.
Na záver nezabudol pripomenúť krátkou animovanou rozprávkou aj ničenie životného prostredia. Lesy zasypávame rôznymi odpadkami a mnohé zásahy človeka do prírody – prírode neprospievajú. V posledných rokoch sa však vzťah ľudí k životnému prostrediu začína meniť k lepšiemu.
Žiakom sa beseda páčila a sľúbili, že budú chrániť našu krásnu prírodu a životné prostredie.
Pánovi Ladislavovi Habiňákovi ďakujeme za pútavé rozprávanie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Beseda s príslušníkom PZ

Dňa 18. 01. 2019 sa konala pre žiakov prvého a druhého ročníka beseda pod názvom ,,Záškoláctvo“. Nadporučík Miroslav Nižňanský sa zameral na nedbalú školskú dochádzku a mnohé príčiny záškoláctva.
Počas besedy si žiaci utvrdili to, čo už vedeli a dozvedeli sa aj veľa nových faktov o následkoch záškoláctva pre nich a pre celé ich rodiny. Presvedčili sa, že pravidelná dochádzka do školy nie je len v záujme ich rodičov, ale mala by byť v záujme každého žiaka, pretože škola prináša všetkým nové vedomosti, zručnosti a návyky a pripravuje ich na ďalší život v spoločnosti.
Za poučné slová prednášajúcemu z Obvodného oddelenia Policajného zboru Spišské Vlachy nadporučíkovi Miroslavovi Nižňanskému veľmi pekne ďakujeme. Takáto beseda by sa mala uskutočňovať nie len pre žiakov našej školy, ale aj pre ich rodičov.

Posedenie pri jedličke 2018

Najkrajšie sviatky roka – Vianoce – sú opäť tu. Na našej škole zavládla atmosféra Vianoc už 20.12.2018. S veľkým nadšením si žiaci s pomocou učiteľov pripravili vianočný program. Sviatočne vyzdobená trieda sa o 9,30. hod. zaplnila a program sa mohol začať. V programe sa striedali vinše, básne a koledy. Celé podujatie ukončila najkrajšia vianočná pieseň Tichá noc. Po ukončení celého programu žiaci odchádzali do tried a tam ich čakali sladkosti. Atmosféra, ktorou v tento deň škola žila, mala pripomenúť všetkým, že Vianoce sú o radosti, pokoji, vzájomnom porozumení a predovšetkým o láske.