Aktivity 2019/2020

Stránka 1 z 212

Výchovný koncert

Dňa 12.12.2019 sa na škole uskutočnil výchovný koncert. Takmer hodinu trvajúci koncert nabitý peknými pesničkami, dobrým spevom obohatený hovoreným slovom, zanechal v žiakoch krásne pocity.

Divadelné predstavenie “Pyšná princezná”

Dňa 20.11.2019 sa žiaci zúčastnili na divadelnom predstavení divadla PORTÁL “Pyšná princezná”.

Bubnovačka

Dňa 19.11.2019 sa v našej škole uskutočnila Bubnovačka pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. Myšlienkou bubnovačky je “Aby bolo deti dobre počuť.”

Návšteva materskej škôlky

“Fúkaj, že nám vetríček,” to bolo tajné želanie nejedného školáka, či škôlkara, keď sme v rámci spolupráce ZŠ s MŠ v jedno jesenné dopoludnie navštívili našich malých kamarátov v škôlke. Za pomoci pani učiteľky sme si vyrobili krásnych šarkanov a spoločne si zaspievali a zarecitovali. V závere návštevy sme sa potešili s našimi šarkanmi a jedného na pamiatku sme nechali aj našim kamarátom v škôlke.

Beseda s príslušníkom PZ

Dňa 5.11.2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda s príslušníkom policajného zboru kpt. Mgr. Petrom Langom, preventistom z OR PZ v SNV, na tému ,, Bezpečne do školy”.