Logo našej školy charakterizujú tri prvky: dom, kvietok a koleso.

Dom – je budova, kde deti chodia do školy, kde sa môžu stretávať, pracovať a tvoriť. Je zároveň symbolom ich domova, kam sa vracajú po vyučovaní.

Kvietok – je symbolom rozkvitnutej lúky a prírody Dreveníka, kde deti bývajú. Je tiež znakom ochrany prírody.

Koleso – je prevzaté z rómskej vlajky. Charakterizuje našich žiakov Rómov a súčasne poukazuje na ich kočovný život.