Aktivity 2015/2016

Stránka 1 z 3123

Súťaž v speve „Spievanky“

Dňa  14.mája  2016  sa  uskutočnila  súťaž  v speve, ktorá  niesla  názov  Spievanky. Zúčastnili  sa  na  nich  žiaci  prvého, druhého, tretieho  a štvrtého  ročníka. Každý  žiak  spieval  jednu  ľubovoľnú  pieseň  a jednu  povinnú  pieseň  zo  spevníka. Výber  piesní  bol  pestrý, žiaci  spievali  svoje  obľúbené  piesne  a učitelia  hodnotili  ich  prejav.

Na  záver  bolo  vyhodnotenie  a žiaci  dostali  sladké  i vecné  ceny. Žiaci  aj  porota  mali  pekný  kultúrny  zážitok  z dobre  zaspievaných  piesní  a príjemnej  atmosféry.

 

VYHODNOTENIE:

  1. 1.      miesto: Daniel  Bandy, Filip  Horváth – II.A
  2. 2.      miesto: Marián  Horváth – IV.A
  3. 3.      miesto: Stano  Horváth – I.A  

Škola v prírode 18.-22.4.2016

1. Vysielajúca škola: ZŠ, SNP 13, Spišské Vlachy
2. Miesto pobytu: Monkova, hotel Magura , Ždiar Tatry
3. Termín: 18. 04. 2016- 22. 04. 2016
4. Pedagogický vedúci  ŠvP: Mgr. Lívia Cvengrošová
5. Počet účastníkov spolu: 29

  • Z toho počet žiakov: 22 (I. A- 1 žiak, II. A- 6 žiakov, III. A- 8 žiakov, III. C šp- 1 žiak, IV. A- 6 žiaci)
  •  Z toho počet dospelých: 7 (pedagogický dozor- 4 učitelia, vychovávatelia- 2 asistentky učiteľa, zdravotník- 1

6. Spôsob dopravy: autobus
7. Odchod zo školy: 18. 04. 2016 o 08, 00 hod. detašované pracovisko základnej školy v Žehre- Dreveník

8. Príchod domov: 22. 04. 2016 o 12, 00 hod.

9. Podmienky zabezpečené ŠvP a cestovnej kancelárie Amos: ubytovanie v hoteli Magura, strava 5x denne, pitný režim počas celého dňa, zdravotník, beseda v horským záchranárom, grilovačka.

10.  Organizácia pobytu ŠvP:

-          PO – 18. 04. 2016- príchod do hotela Magura, ubytovanie, poučenie žiakov, obed, zoznámenie sa s prostredím, popoludňajší relax- rozprávky, spev, 22, 00 hod- nočný kľud

-          UT – 19. 04. 2016- 07,00 hod.- budíček, rozcvička vonku, dopoludňajšie vyučovanie v rozsahu 4 vyučovacích hodín, hry na preliezkách, vychádzka do prírody, beseda s horským záchranárom, spoločenské hry, 22, 00 hod- nočný kľud

-          ST – 20. 04. 2016- 07,00 hod.- budíček, rozcvička vonku, dopoludňajšie vyučovanie v rozsahu 4 vyučovacích hodín, hry na preliezkách, tanečná párty, 22, 00 hod- nočný kľud

-          ŠT – 21. 04. 2016- 07,00 hod.- budíček, rozcvička vonku, dopoludňajšie vyučovanie v rozsahu 4 vyučovacích hodín, vychádzka do prírody, vychádzka do obce Ždiar, okružná jazda „Vláčikom Maguráčikom“ po okolí a obci Ždiar, kolektívne pohybové hry na ihrisku, hra „Hľadanie pokladu“, spoločenské hry, nočný ohňostroj, 22, 00 hod- nočný kľud

-          PI – 22. 04. 2016- 07, 00 hod. budíček, rozcvička vonku, pobalenie vecí, 09, 30 nástup do autobusu, 12, 00 príchod pred detašované pracovisko ZŠ Žehra- Dreveník, 22, 00 hod- nočný kľud

11. Zabezpečený neustály dozor nad žiakmi- počas dňa, noci- nočné služby

 

Činnosti prebiehali podľa vopred určeného plánu so zreteľom na časté zmeny počasia

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 29. 04. 2016-05-02

 

Správu vyhotovil: vedúci ŠvP, Mgr. Lívia Cvengrošová

Spolupráca ZŠ s MŠ 12.04.2016

Na základe spolupráce ZŠ s MŠ v mesiaci apríl (12.04.2016) navštívili žiaci našej školy v Žehre žiakov Materskej školy v Žehre. Témou stretnutia bolo ukázať, čo všetko sa žiaci doteraz naučili „Čo všetko už viem“. Najprv sa spoločne zahrali a zaspievali pesničku „Na dvore býva sliepočka naša“. Niektorí žiaci postupne dostávali masky zvieratiek, ktoré museli správne pomenovať. Neskôr si posadali na koberec a recitovali básničky. Potom im pani učiteľka zo škôlky zapla interaktívnu tabuľu, na ktorú mali napísať svoje mená. Nakoniec im pustila videozáznam pesničky, ako sa viažu šnúrky na topánkach. Škôlkari ju už poznali,  a naši žiaci sa ju učili spievať.

Našim žiakom sa návšteva veľmi páčila. Tí, ktorí do škôlky nechodili, sa oboznámili s jej priestormi, pričom ich veľmi zaujalo množstvo rôznych druhov hračiek.  Na záver žiaci zo školy aj s pani učiteľkou poďakovali za milé stretnutie a pozvali žiakov materskej školy na  návštevu k nám do základnej školy.

„Marec mesiac knihy“ návšteva mestskej knižnice

Dňa 14. marca 2016 sa uskutočnila návšteva mestskej knižnice v Spišských Vlachoch, ktorou sme si pripomenuli Marec – mesiac kníh.
Pracovníčka knižnice nám priblížila priebeh chodu knižnice, požičiavania kníh, ich rôznorodosť a zatriedenie podľa značiek a symbolov do políc. Prečítala úryvok z knihy a žiaci mali za úlohu pozorne počúvať a prerozprávať obsah rozprávky. Žiaci tiež prispeli a zapojili sa do čítania leporela Krtko a potopa.
Na záver návštevy sme žiaci hádali hádanky a triedili správne slová do jednotlivých rozprávok (Popoluška, Vlk a sedem kozliatok, Červená čiapočka).

 

Beseda s ochrancom prírody

Tak ako každý rok sa v našej škole konala beseda s ochrancom prírody. Bola organizovaná dňa 26. februára 2016 pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Babíkovej, ktorá si prizvala ochrancu prírody pána Ladislava Habiňáka.
Na úvod si žiaci pozreli krátky film. Ochranca prírody zaujal deti pekným príbehom o zvieratkách a krásne ich zapájal do deja rôznymi otázkami, ako aj vlastnými skúsenosťami so zvieratkami žijúcimi v lese.