Súťaž v speve „Spievanky“

Dňa  14.mája  2016  sa  uskutočnila  súťaž  v speve, ktorá  niesla  názov  Spievanky. Zúčastnili  sa  na  nich  žiaci  prvého, druhého, tretieho  a štvrtého  ročníka. Každý  žiak  spieval  jednu  ľubovoľnú  pieseň  a jednu  povinnú  pieseň  zo  spevníka. Výber  piesní  bol  pestrý, žiaci  spievali  svoje  obľúbené  piesne  a učitelia  hodnotili  ich  prejav.

Na  záver  bolo  vyhodnotenie  a žiaci  dostali  sladké  i vecné  ceny. Žiaci  aj  porota  mali  pekný  kultúrny  zážitok  z dobre  zaspievaných  piesní  a príjemnej  atmosféry.

 

VYHODNOTENIE:

  1. 1.      miesto: Daniel  Bandy, Filip  Horváth – II.A
  2. 2.      miesto: Marián  Horváth – IV.A
  3. 3.      miesto: Stano  Horváth – I.A  

Comments are closed.