Aktivity 2014/2015

Stránka 1 z 212

Koncert – 10.6.2015

Dňa  10. júna  k nám  zavítala  vzácna  návšteva  až  z Očovej  pán  Anton  Budinský. Keď  vstúpil  do  miestnosti, bol  oblečený  v krásnom  oravskom  kroji, čo  nás  všetkých  upútalo.

Tento  pán bol  veľmi  zábavný  a hravou  formou  nám  prišiel  predstaviť  nástroje, ktoré  používali  naši predkovia, aby  sa  zabavili, a na  ktoré  sme  už  zabudli, ba  niektorí  žiaci  ich  v živote  ešte  ani  nevideli.

Predstavil  nám  jednotlivé  ľudové  nástroje, povedal  ako  sa  volajú, z čoho  boli  vyrobené, ale  čo  bolo  najkrajšie, tak  nám  na  nich  aj  krásne  zahral  rôzne  ľudové  piesne. Pri  nejednej  hranej  melódii  sme  museli  hádať, o akú  pieseň  ide. Samozrejme  sme  boli  úspešní  a podarilo  sa  nám  to, čo  svedčí  o tom, že  naši  žiaci  majú  skutočne  radi  hudbu, spev  a tanec. Celý  program  bol  predkaný  humornými  príhodami  zo  života.

V závere  prezentácie  sme  si  zahrali  aj  rozprávkovú  hru, do  ktorej  boli  zapojení  žiaci  aj  samotní  učitelia, a ktorá  bola  plná  spevu, tanca  a hry  na  tieto  čarovné  ľudové  nástroje. Touto  rozprávkou  sa  s nami  tento  nezameniteľný  pán  rozlúčil  a prianím  pekného  dňa  a úspešného  ukončenia  školského  roku.

Medzinárodný deň detí

Dňa  02.júna  2015  sa  na  našej  škole  konal  program  pri  príležitosti  Medzinárodného  dňa  detí. Tento  deň  bol  plný  spevu, dobrej  nálady, hier, radosti a aj dobrého počasia, ktoré sme v tento deň  mali  ako  na  objednávku.

Na  začiatku  sme  sa  všetci  zišli  v triede  a oboznámili  sme  sa  s programom  celého  dňa. Zrána  sme  mali  naplánované  rôzne  zaujímavé  súťaže  s tabletmi, ktoré  sme  získali  z projektu  „Elektronizácia  vzdelávacieho  systému  regionálneho  školstva.“

Plnili  sme  rôzne  zaujímavé  úlohy, ktoré  sme  mali  na  papierikoch, vo  forme  indícií. Zbierali  sme  lúčne  a liečivé  kvety  a bylinky. Fotografovali  sme  tabletom  rôzne  historické  a  zaujímavé  budovy  v meste. A naším  nepriateľom  bol  čas, ktorý  rozhodol  o výške  pridelených  bodov. Hrali  sme  medzitriedne  a školské  kolá  vo  vybíjanej  a futbale. Nasledovalo  vyhodnotenie  súťaží  v turnajov. V závere  dňa  nás  čakalo  veľké  prekvapenie  vo  forme  skákacieho  „Spidermana“ – na  ktorom  sme  sa  mohli  dosýta  vyblázniť  a vyskákať.

Myslím  si, že  na  tento  deň  naši  žiaci  len  tak  ľahko  nezabudnú. Pripravili  sme  im  pekný  deň  plný  zábavy, športu  a nezabudnuteľných  zážitkov.

Súťaž v speve – Spievanky -15.04.2015

Do speváckej súťaže SPIEVANKY sa aj tento rok prihlásilo mnoho účastníkov, čo svedčí o tom, že spev a hudba sú našim žiakom veľmi blízke.

Po triednych kolách a výbere najlepších spevákov sa súťaž SPIEVANKY uskutočnila 15.04.2015 na 5 vyučovacej hodine.

Spolu súťažilo šestnásť súťažiacich v dvoch kategóriách mladších a starších žiakov. Žiaci podali naozaj pekný výkon a pre porotu bolo ťažké vybrať tých najlepších.

Výber piesní bol rôznorodý, žiaci spievali prevažne ľudové piesne, ale aj rómske. Niektorí zo súťažiacich sa nehanbili a zaspievali aj viac piesní, čo ešte viac umocnilo kultúrny zážitok zo súťaže. Každý z účastníkov sa snažil a lákadlom boli sladké a vecné odmeny a taktiež diplomy.

Porota bola zložená prevažne z učiteľov hudobnej výchovy. Žiaci aj porota sa cítili dobre a odniesli si príjemný kultúrny zážitok zo spevu, ktorý nám priniesol radosť z prežitého dňa.

VYHODNOTENIE:
I.KATEGÓRIA: MLADŠÍ ŽIACI
1. miesto: Sibyla Horváthová – I.A
2. miesto: Vanesa Mižigárová – II.A
3. miesto: Ivana Mižigárová – I.B

II.KATEGÓRIA: STARŠÍ ŽIACI
1.miesto: Jolana Pokutová – IV.A
2. miesto: Milan Polák – IV.A
3. miesto: Marián Horváth – IV.A

Divadelné predstavenie – Prešov – 26.03.2015

Dňa 26.marca 2015 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom „Pán Keby“ v divadle A. Duchnoviča v Prešove. Už samotná cesta autobusom do Prešova bola pre niektorých žiakov veľkým zážitkom, keďže menší žiaci cestovali autobusom prvýkrát. Po príchode do divadla sme sa usadili a netrpezlivo sme čakali, kedy sa už predstavenie začne.

Predstavenie bolo interaktívne, keďže herci komunikovali a zapájali samotných žiakov do jeho deja a samotného priebehu rozprávky. Herci boli zábavní, zaujímaví, veselí a kostýmy pestré a rôznorodé. Také živé a pestré predstavenie sa žiakom veľmi páčilo. Bolo obohatené aj o tanec a spev, čo naši žiaci privítali a ocenili aj potleskom.

Môžem povedať a zhodnotiť, že v tomto divadle sme neboli po prvýkrát a že predstavenie sa nám veľmi páčilo a žiakov veľmi zaujalo a pobavilo. Určite budú na neho dlho spomínať, rovnako ako na tie predchádzajúce. Cesta domov bola pre žiakov zase úžasným zážitkom obohateným novými zážitkami z kultúrneho divadelného predstavenia.

Prednes poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín -11.február 2015

Dňa 11. februára 2015 sa konalo na našej škole školské kolo v súťaži Prednes poézie a prózy, ktorá je zameraná na umelecký prednes poézie a prózy v slovenskom jazyku. Do súťaže sa zapojili žiaci 1.- 4.ročníka. Recitátori sa snažili predniesť zvolenú ukážku nahlas, výrazne, presne tak, ako sa naučili s pani učiteľkami a s pánom učiteľom. Každý žiak bol odmenený potleskom a peknou odmenou – magnetkou.
Všetkým sa podarilo zarecitovať veľmi pekne. A porota mala ťažkú úlohu. Museli udeliť prvé, druhé a tretie miesto v jednotlivých kategóriách.

VYHODNOTENIE:
I. kategória: 1.-2.ročník
1.miesto: Mária Magdaléna Mižigárová – II.A
2. miesto: Daniel Bandy – I.B
3. miesto: Jaroslava Mižigárová – I.B

II. kategória: 3.-4.ročník
1.miesto: Milena Mižigárová – IV.A
2.miesto: Mária Magdaléna Čonková – IV.A
3.miesto: Marián Horváth – IV.A