Aktivity 2014/2015

Stránka 2 z 212

Poznaj a chráň – beseda 9. február 2015

Predovšetkým treba presvedčiť človeka, že nemá morálne právo vyhubiť nijaký živočíšny alebo rastlinný druh. Po prvé preto, lebo nie je ho schopný vytvoriť, ale iba chrániť, po druhé preto, lebo ho raz bude môcť azda využiť a mať z neho osoh, ktorý dnes ešte nepozná.

Na našej škole sa dňa 9. februára 2015 uskutočnila beseda „Poznaj a chráň“ – o chránených rastlinách a zvieratách na území Slovenskej republiky. Na IKT tabuli pani učiteľka Mgr. Anna Harmanová predstavila chránené rastliny a zvieratá na území Slovenskej republiky. Žiakov oboznámila ako majú rastliny a zvieratá chrániť: rastliny je zakázané trhať a ničiť a zvieratá je zakázané chytať, zraňovať, usmrtiť v jeho prirodzenom prostredí, ničiť a poškodzovať miesto jeho výskytu.

Obrázkové ukážky sa žiakom páčili a sľúbili, že budú chránené rastliny a zvieratá chrániť.

Karneval – 30. január 2015

Tak ako každý rok, aj tento rok sa k nám blíži čas Fašiangov, obdobie plesov, bálov a zábavy. V našej škole sa 30. januára 2015 konal karneval, ktorý bol spojený s odovzdávaním výpisov za I. polrok.
Všetky masky sa pripravili, obliekli, namaľovali, a dotvorili svoje masky originálnymi nápadmi. Na začiatku karnevalu sa nám všetky masky ukázali v plejáde a za doprovodu hudby. Potom sa nám predstavili jednotlivé triedy a masky, aby sme vedeli, kto sa za akú masku prezliekol. Nasledovalo fotenie jednotlivých masiek a zábava a tanec na hudbu. Potom sme sa zahrali rôzne súťažné hry, ktorých víťazi boli odmenení odmenou. Po hrách nasledovala voľná zábava a tanec. V závere bolo vyhlásených 5 miest a 5 najkrajších masiek karnevalu.

VYHODNOTENIE:
1. miesto: Jaroslava Mižigárová – medúza – I.B
2. miesto: Jozef Mižigár – záchranár – IV.A
3. miesto: Dominik Kandráč – ošípaná – III.A
4. miesto: Janka Horváthová – morská panna – I.A
5. miesto: Vanesa Mižigárová – princezná – II.A

Dúfajme, že sa aj na budúci rok stretneme v takom množstve, ešte s lepšou náladou a krajšími a originálnymi maskami a užijeme si karneval ako vždy.

Beseda o ochrane životného prostredia – 28. november 2014

Dňa 28. novembra 2014 sa na našej škole uskutočnila beseda o  ochrane životného prostredia.

Pani Mgr. Anna Harmanová oboznámila žiakov o ochrane životného prostredia, ako majú chrániť životné prostredie,  ako triedime odpad a ako bude vyzerať prostredie, keď nebudeme triediť odpad.  Na IKT tabuli žiaci plnili zadanú úlohu  – Ako môžeme pomôcť prírode? A to triedením odpadov na: papier, sklo, plast a kov.

Žiakom sa  beseda páčila a sľúbili, že budú chrániť životné prostredie a triediť odpady do označených kontajnerov.

Vianočná besiedka

Dňa 18.12.2014 sme na našej škole organizovali Vianočnú besiedku. Je to akcia, ktorá sa tu stala tradíciou. Je to čas, kedy sa stretneme všetci spolu a pripomenieme si, prečo vlastne slávime tento najkrajší sviatok v roku.
Postupne nám jednotlivé triedy od najmenších po najväčších žiakov zaspievali vianočné koledy a zarecitovali vianočné básne, krátke  divadielka, ktoré si pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Taktiež sme si spolu zaspievali vianočné koledy a neustále pripomínali ten krásny a tak očakávaný sviatok.
Súčasťou vianočného programu bola aj prezentácia našich žiakov tretiakov a štvrtákov, ktorí sa podieľali na projekte „Poďme  zažať  hviezdy“. Predstavili  sa  nám  s programom  a prezentáciou  plnou  fotiek  a  aktivít, ktorá bola prezentovaná na stretnutí v spoločnosti  Embraco v Spišskej Novej Vsi, ktorá bola vyhlasovateľom projektu.
V závere tejto besiedky sme si vzájomne pripomenuli aj prichádzajúci Silvester a privítanie Nového roka, ktorý je spojený s rozličnými oslavami. Stretneme sa všetci spoločne až po prázdninách, oddýchnutí a plní síl do ďalšej  práce.