Aktivity 2017/2018

Stránka 1 z 3123

Vybíjaná a malý futbal

Ako každoročne, tak aj tento rok, dňa 20.06.2018 naša škola organizovala športové hry v malom futbale a súťaž vo vybíjanej, kde si zmerali sily žiaci všetkých ročníkov.
Zúčastnení sa navzájom povzbudzovali, bojovali o každý bod a tí najšikovnejší boli odmenení medailami. No ani ostatní neodišli naprázdno, za snahu a odhodlanie dostali sladkú odmenu.

V malom futbale dosiahli úspech tieto triedy:
I. miesto IV.A
II. miesto II.A
III. miesto I.A

Vo vybíjanej dosiahli úspech tieto triedy:
I. miesto – III.A
II. miesto – IV.A
III. miesto – II.A

V tento krásny slnečný deň sme sa rozlúčili dúfajúc, že sa o rok opäť stretneme.

MDD 01.06.2018

Dňa 01.06.2018 sa v našej škole realizovalo športové a hravé dopoludnie k príležitosti Medzinárodného dňa detí. Organizátori podujatia pripravili pre žiakov rôzne zaujímavé aktivity na školskom dvore a na ihrisku a to napríklad: skákanie vo vreci, preskoky cez švihadlo, triafanie lôpt do basketbalového koša, či preťahovanie lanom. Žiaci boli za jednotlivé disciplíny odmenení sladkosťami. Všetkým sa jednotlivé súťaže páčili a do hier sa aktívne zapájali. Osobitná vďaka patrí pedagógom, ktorí dohliadali na disciplínu a celkový priebeh hier.

Deň matiek

Dňa 21. 05. 2018 sa v našej škole uskutočnilo vystúpenie žiakov všetkých tried k príležitosti Dňa matiek. Predstavenie sme zrealizovali v detašovanom pracovisku v Žehre. Každá trieda, od nultých po štvrtý ročník, vystúpila pred zúčastnenými matkami so svojim vlastným programom. Na záver programu obdarovali deti svoje mamičky vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Mamičky sa tešili a z predstavenia odchádzali v dobrej nálade.

Škola v prírode 2018

V termíne od 07. 05. 2018 do 11. 05. 2018 sa 22 žiakov našej školy zúčastnilo pobytu v škole v prírode. Ubytovaní sme boli v hoteli Magura, ktorý sa nachádza v krásnom prostredí Belianskych Tatier, obec Ždiar. Žiakom sa všetko páčilo – čistý vzduch, krásna príroda, skvelé jedlo, pekné izby. Zažili mnoho zábavy, napríklad grilovačku, jazdu Vláčikom Maguráčikom po celej obci Ždiar, hry na hotelových preliezkach, či hranie futbalu a vybíjanej na ihrisku. Každé ráno absolvovali žiaci rannú rozcvičku na čerstvom vzduchu. Deti boli také spokojné s pobytom, že sa im ani nechcelo ísť domov.  Wink Už teraz sa tešíme do školy v prírode na budúci školský rok !

Súťaž v speve – Spievanky

Dňa 17. 04. 2018 zodpovední učitelia zorganizovali školské kolo súťaže – Spievanky. Do Spievaniek sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. Súťažili v troch kategóriách:
I. kategória – žiaci 0. A, 0. B, 0. C,
II. kategória – žiaci I. A, I. B, I. C, II. A, II. B,
III. kategória – žiaci III. A, III. B, IV.A.
Žiaci si s pomocou učiteľov vyučujúcich hudobnú výchovu vybrali piesne, ktoré aj pekne zaspievali. Po dospievaní všetkých súťažiacich, sa porota zhodla na tomto umiestnení:

I. kategória
1. miesto – Matúš Horváth
2. miesto – Dušana Pechová
3. miesto – Pavla Horváthová

II. kategória
1. miesto – Agáta Horváthová
2. miesto – Janka Kandráčová
3. miesto – Valentína Horváthová

III. kategória
1. miesto – Daniel Bandy
2. miesto – Norma Kandráčová
3. miesto – Nikolas Mižigár