MDD 01.06.2018

Dňa 01.06.2018 sa v našej škole realizovalo športové a hravé dopoludnie k príležitosti Medzinárodného dňa detí. Organizátori podujatia pripravili pre žiakov rôzne zaujímavé aktivity na školskom dvore a na ihrisku a to napríklad: skákanie vo vreci, preskoky cez švihadlo, triafanie lôpt do basketbalového koša, či preťahovanie lanom. Žiaci boli za jednotlivé disciplíny odmenení sladkosťami. Všetkým sa jednotlivé súťaže páčili a do hier sa aktívne zapájali. Osobitná vďaka patrí pedagógom, ktorí dohliadali na disciplínu a celkový priebeh hier.

Comments are closed.