INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola

Zastúpená: Mgr. Janka Korfantová, riaditeľka ZŠ

IČO: 35564113

DIČ: 2021937412

Sídlo: SNP 13, 053 61 Spišské Vlachy

»  v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaná cena zákazky (v € bez DPH) Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
 1. 3.3.2015 Revízia elektrických spotrebičov 1200€ 6.3.2015
 2. 16.3.2015 Zatemňujúce látkové roletky + práce 1200€ 19.3.2015
 3. 16.3.2015 Revízie elektroinštalácie budovy ZŠ – stará časť 1600€ 20.3.2015
 4. 16.3.2015 Revízie elektroinštalácie budovy ZŠ – nová časť + prístavba 1800€ 23.3.2015
 5. 6.5.2015 Murárske a zámočnícke práce v objekte ZŠ Spišské Vlachy 1600€ 12.5.2015
 6. 6.5.2015 Elektroinštalačné práce – montáž bleskozvodného zariadenia 2500€ 12.5.2015
 7. 22.6.2015 Elektroinštalačné práce – montáž hlavnej uzemňovacej prípojnice v plynovej kotolni v elokovanom pracovisku Žehra 800€ 26.6.2015
 8. 22.6.2015 Elektroinštalačné práce -montáž hlavnej uzemňovacej prípojnice v plynovej kotolni v ZŠ Spišské Vlachy 1100€ 1.7.2015
 9. 7.9.2015 Zámočnícke a stavebné práce na oplotení v ZŠ Spišské Vlachy 3000€ 11.9.2015
 10. 23.9.2015 Interiérové žalúzie + siete proti hmyzu, hliníkové vchodové dvere + práce 2400€ 30.9.2015
 11. 1.10.2015 2xhliníková stena s vchodovými dverami + potrebné búracie, montážne a dokončovacie práce 3500€ 6.10.2015
 12. 16.11.2015 Rekoštrukcia osvetlenia a elektrických rozvodov po znižovaní stropu na prízemí na chodbe, montáž rozvodov zabezpečovacieho zariadenia na prízemí 3000€ 20.11.2015
 13. 16.11.2015 Zapojenie bezpečnostného systému – alarm 1900€ 20.11.2015
 14. 24.11.2015 Znižovanie a zatepľovanie stropu na chodbe – prízemie a poschodie. 4050€ 27.11.2015
 15. 24.11.2015 Rekoštrukcia osvetlenia a elektrických rozvodov po znižovaní stropu na poschodí na chodbe 2000€ 27.11.2015
 16. 11.12.2015 Výmena plynových kotlov, s úpravou plynovej inštalácie a ústredného kúrenia vrátane nových komínov v elokovanom pracovisku Žehra č. 10 5700€ 16.12.2015