… aby voda čistá bola, vonku dunel iba hrom,
aby naša dobrá škola bola mladý plodný strom …