Deň matiek

Dňa 21. 05. 2018 sa v našej škole uskutočnilo vystúpenie žiakov všetkých tried k príležitosti Dňa matiek. Predstavenie sme zrealizovali v detašovanom pracovisku v Žehre. Každá trieda, od nultých po štvrtý ročník, vystúpila pred zúčastnenými matkami so svojim vlastným programom. Na záver programu obdarovali deti svoje mamičky vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Mamičky sa tešili a z predstavenia odchádzali v dobrej nálade.

Comments are closed.