Aktivity 2017/2018

Stránka 2 z 3123

Prednes poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín

Dňa 20. 02. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.
Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov.
Súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii 1. a 2. ročníka sa zúčastnilo 10 žiakov a v druhej kategórii 3. a 4. ročníka 7 žiakov.

Vyhodnotenie:

I. kategória (1. a 2. ročník)
1. miesto: Valentína Horváthová (II. B)
2. miesto: Dorota Mižigárová (I. A)
3. miesto: Lívia Pokutová (II. A)

II. kategória (3. a 4. ročník)
1. miesto: Norma Kandráčová (III. A)
2. miesto: Mariana Mižigárová (III. B)
3. miesto: Vladimíra Pechová (IV.A)

Víťazi v jednotlivých kategóriách za svoju snahu získali diplomy, vecné ceny a sladkú odmenu.


Žehra – nulté ročníky.

Beseda s ochrancom prírody – detašované pracovisko Žehra

Už je zvykom v našej základnej škole organizovať v mesiaci február besedu s ochrancom prírody. Inak tomu nebolo ani tento rok a opäť nás navštívil pán Ladislav Habiňák.
Besedy sa zúčastnili všetci žiaci nultých ročníkov.
Pán Habiňák žiakom porozprával o úlohe a kompetenciách ochrancov prírody. Dozvedeli sa, ako oni sami môžu prírode pomáhať. Zdôraznil, aby všetko čo robia, robili s úctou a rešpektom k prírode.
Beseda bola veľmi pútavá a zaujímavá aj pre najmenších žiakov, ktorým zadal aj domácu úlohu: vymaľovať obrázky zvierat. Výsledky si pozrite vo fotogalérii.

Beseda s ochrancom prírody 2018

Dňa 13.02.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili zaujímavej besedy s ochrancom prírody pánom Ladislavom Habiňákom, ktorý žiakom porozprával o úlohách a kompetenciách ochrancov prírody. Žiaci sa dozvedeli, ako aj oni môžu prírode pomôcť. Zdôraznil im, aby všetko čo robia, robili s láskou, aby si prírodu všímali a uchovávali si v pamäti všetko pekné, čo v nej zažili.

Vianočná besiedka – 16.12.2017

Vyvrcholením predvianočného obdobia v našej základnej škole bola – Vianočná besiedka, spojená s rozdávaním vianočných balíčkov pre všetkých žiakov školy. V pestrom programe s nádychom Vianoc sa prezentovali žiaci všetkých ročníkov. Pesničkami, básničkami, vianočnými želaniami a milým slovom uvádzajúcej pani učiteľky, vytvárali čarovnú atmosféru Vianoc.
Po kultúrnom programe sa všetkým žiakom prihovoril pán Oto Šipoš. Žiakom poďakoval za ich pekné vystúpenie. Krátkou katechézou, s gitarou v ruke a peknými pesničkami doplnil vianočný program. Potom pán Oto Šipoš a jeho tím rozdali všetkým žiakom vianočné balíčky. „To bolo radosti … .“
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s pánom Šipošom a jeho spolupracovníkmi a ďakujeme za príjemné predvianočné posedenie.
Pán Oto Šipoš je predseda občianskeho združenia OTCOV DOM v Jelke, ktorý zabezpečil distribúciu balíčkov – darčekových škatúľ – do našej školy cez Medzinárodnú organizáciu SAMARITAN´S PURSE. Táto organizácia zabezpečuje vianočné balíčky pre deti v núdzi po celom svete, bez rozdielu etnika a postavenia. Odovzdávanie vianočných balíčkov je spojené s katechézou a krátkym programom pre deti.

Environmentálna beseda

Dňa 20. 12. 2017 sa v našej škole uskutočnila environmentálna beseda na tému “Zvieratká v zime“, ktorú viedla Mgr. Lívia Cvengrošová. Všetci sa aktívne zapájali do prezentácie a aktivít súvisiacich s témou. Žiaci si ozrejmili svoje doterajšie, alebo získali nové vedomosti o živote lesných zvierat počas zimy. Na záver si dvaja žiaci, Fabián Horváth a Vladimíra Pechová, prevzali diplomy a vecné ceny za nedávnu záchranu ježka na ceste.