Environmentálna beseda

Dňa 20. 12. 2017 sa v našej škole uskutočnila environmentálna beseda na tému “Zvieratká v zime“, ktorú viedla Mgr. Lívia Cvengrošová. Všetci sa aktívne zapájali do prezentácie a aktivít súvisiacich s témou. Žiaci si ozrejmili svoje doterajšie, alebo získali nové vedomosti o živote lesných zvierat počas zimy. Na záver si dvaja žiaci, Fabián Horváth a Vladimíra Pechová, prevzali diplomy a vecné ceny za nedávnu záchranu ježka na ceste.

Comments are closed.