Beseda s ochrancom prírody – detašované pracovisko Žehra

Už je zvykom v našej základnej škole organizovať v mesiaci február besedu s ochrancom prírody. Inak tomu nebolo ani tento rok a opäť nás navštívil pán Ladislav Habiňák.
Besedy sa zúčastnili všetci žiaci nultých ročníkov.
Pán Habiňák žiakom porozprával o úlohe a kompetenciách ochrancov prírody. Dozvedeli sa, ako oni sami môžu prírode pomáhať. Zdôraznil, aby všetko čo robia, robili s úctou a rešpektom k prírode.
Beseda bola veľmi pútavá a zaujímavá aj pre najmenších žiakov, ktorým zadal aj domácu úlohu: vymaľovať obrázky zvierat. Výsledky si pozrite vo fotogalérii.

Comments are closed.