Prednes poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín

Dňa 20. 02. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.
Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov.
Súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii 1. a 2. ročníka sa zúčastnilo 10 žiakov a v druhej kategórii 3. a 4. ročníka 7 žiakov.

Vyhodnotenie:

I. kategória (1. a 2. ročník)
1. miesto: Valentína Horváthová (II. B)
2. miesto: Dorota Mižigárová (I. A)
3. miesto: Lívia Pokutová (II. A)

II. kategória (3. a 4. ročník)
1. miesto: Norma Kandráčová (III. A)
2. miesto: Mariana Mižigárová (III. B)
3. miesto: Vladimíra Pechová (IV.A)

Víťazi v jednotlivých kategóriách za svoju snahu získali diplomy, vecné ceny a sladkú odmenu.


Žehra – nulté ročníky.

Comments are closed.