Vianočná besiedka – 16.12.2017

Vyvrcholením predvianočného obdobia v našej základnej škole bola – Vianočná besiedka, spojená s rozdávaním vianočných balíčkov pre všetkých žiakov školy. V pestrom programe s nádychom Vianoc sa prezentovali žiaci všetkých ročníkov. Pesničkami, básničkami, vianočnými želaniami a milým slovom uvádzajúcej pani učiteľky, vytvárali čarovnú atmosféru Vianoc.
Po kultúrnom programe sa všetkým žiakom prihovoril pán Oto Šipoš. Žiakom poďakoval za ich pekné vystúpenie. Krátkou katechézou, s gitarou v ruke a peknými pesničkami doplnil vianočný program. Potom pán Oto Šipoš a jeho tím rozdali všetkým žiakom vianočné balíčky. „To bolo radosti … .“
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s pánom Šipošom a jeho spolupracovníkmi a ďakujeme za príjemné predvianočné posedenie.
Pán Oto Šipoš je predseda občianskeho združenia OTCOV DOM v Jelke, ktorý zabezpečil distribúciu balíčkov – darčekových škatúľ – do našej školy cez Medzinárodnú organizáciu SAMARITAN´S PURSE. Táto organizácia zabezpečuje vianočné balíčky pre deti v núdzi po celom svete, bez rozdielu etnika a postavenia. Odovzdávanie vianočných balíčkov je spojené s katechézou a krátkym programom pre deti.

Comments are closed.