Aktivity 2017/2018

Stránka 3 z 3123

Beseda s príslušníkmi PZ

14.12.2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda s príslušníkmi policajného zboru v Spišských Vlachoch, ktorí nám porozprávali o dodržiavaní školskej dochádzky, trestnom práve, o priestupkoch, trestných činoch a krádežiach. Žiakom vysvetlili, aké dôležité je dodržiavanie školskej dochádzky, aký postih hrozí pre rodičov pri vysokej absencii. Apelovali na slušné správanie k učiteľom, ľuďom a správanie sa na verejnosti. Za poučné slová im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Beseda s príslušníkom PZ v nultých ročníkoch

V mesiaci október sa nultých ročníkoch – v priestoroch detašovaného pracoviska v Žehre – uskutočnila beseda s príslušníkmi PZ v Spišských Vlachoch. Pútavou a hravou formou priblížili žiakom pravidlá cestnej premávky a zároveň vysvetľovali, aké je dôležité dodržiavanie školskej dochádzky.

Didaktické hry v prírode

Didaktické hry v prírode sme realizovali 28.09.2017. Zúčastnili sa na nich žiaci 1 – 4. ročníka. Hry a pohybové aktivity boli spojené s turistickou vychádzkou na lúku za mestom Spišské Vlachy.
Pre žiakov sme mali pripravené aktivity, ktoré slúžili k súťaženiu a vzájomnému dodržiavaniu pravidiel. Žiaci súťažili v preťahovaní lanom po jednotlivých ročníkoch. Nechýbalo vzájomné povzbudzovanie a radosť z výhry. Didaktické hry sme spestrili aj púšťaním šarkanov. Deti mali z tejto aktivity veľkú radosť.
Po ukončení naplánovaných činností sme všetkých zúčastnených pochválili a upozornili na nedostatky. S výsledkami pohybových aktivít boli žiaci spokojní. Didaktické hry splnili svoj účel a vytýčené ciele.