Súťaž v speve – Spievanky

Dňa 17. 04. 2018 zodpovední učitelia zorganizovali školské kolo súťaže – Spievanky. Do Spievaniek sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. Súťažili v troch kategóriách:
I. kategória – žiaci 0. A, 0. B, 0. C,
II. kategória – žiaci I. A, I. B, I. C, II. A, II. B,
III. kategória – žiaci III. A, III. B, IV.A.
Žiaci si s pomocou učiteľov vyučujúcich hudobnú výchovu vybrali piesne, ktoré aj pekne zaspievali. Po dospievaní všetkých súťažiacich, sa porota zhodla na tomto umiestnení:

I. kategória
1. miesto – Matúš Horváth
2. miesto – Dušana Pechová
3. miesto – Pavla Horváthová

II. kategória
1. miesto – Agáta Horváthová
2. miesto – Janka Kandráčová
3. miesto – Valentína Horváthová

III. kategória
1. miesto – Daniel Bandy
2. miesto – Norma Kandráčová
3. miesto – Nikolas Mižigár

Comments are closed.