Medzinárodný deň detí

Dňa  02.júna  2015  sa  na  našej  škole  konal  program  pri  príležitosti  Medzinárodného  dňa  detí. Tento  deň  bol  plný  spevu, dobrej  nálady, hier, radosti a aj dobrého počasia, ktoré sme v tento deň  mali  ako  na  objednávku.

Na  začiatku  sme  sa  všetci  zišli  v triede  a oboznámili  sme  sa  s programom  celého  dňa. Zrána  sme  mali  naplánované  rôzne  zaujímavé  súťaže  s tabletmi, ktoré  sme  získali  z projektu  „Elektronizácia  vzdelávacieho  systému  regionálneho  školstva.“

Plnili  sme  rôzne  zaujímavé  úlohy, ktoré  sme  mali  na  papierikoch, vo  forme  indícií. Zbierali  sme  lúčne  a liečivé  kvety  a bylinky. Fotografovali  sme  tabletom  rôzne  historické  a  zaujímavé  budovy  v meste. A naším  nepriateľom  bol  čas, ktorý  rozhodol  o výške  pridelených  bodov. Hrali  sme  medzitriedne  a školské  kolá  vo  vybíjanej  a futbale. Nasledovalo  vyhodnotenie  súťaží  v turnajov. V závere  dňa  nás  čakalo  veľké  prekvapenie  vo  forme  skákacieho  „Spidermana“ – na  ktorom  sme  sa  mohli  dosýta  vyblázniť  a vyskákať.

Myslím  si, že  na  tento  deň  naši  žiaci  len  tak  ľahko  nezabudnú. Pripravili  sme  im  pekný  deň  plný  zábavy, športu  a nezabudnuteľných  zážitkov.

Comments are closed.