Prednes poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín -11.február 2015

Dňa 11. februára 2015 sa konalo na našej škole školské kolo v súťaži Prednes poézie a prózy, ktorá je zameraná na umelecký prednes poézie a prózy v slovenskom jazyku. Do súťaže sa zapojili žiaci 1.- 4.ročníka. Recitátori sa snažili predniesť zvolenú ukážku nahlas, výrazne, presne tak, ako sa naučili s pani učiteľkami a s pánom učiteľom. Každý žiak bol odmenený potleskom a peknou odmenou – magnetkou.
Všetkým sa podarilo zarecitovať veľmi pekne. A porota mala ťažkú úlohu. Museli udeliť prvé, druhé a tretie miesto v jednotlivých kategóriách.

VYHODNOTENIE:
I. kategória: 1.-2.ročník
1.miesto: Mária Magdaléna Mižigárová – II.A
2. miesto: Daniel Bandy – I.B
3. miesto: Jaroslava Mižigárová – I.B

II. kategória: 3.-4.ročník
1.miesto: Milena Mižigárová – IV.A
2.miesto: Mária Magdaléna Čonková – IV.A
3.miesto: Marián Horváth – IV.A

Comments are closed.