Koncert – 10.6.2015

Dňa  10. júna  k nám  zavítala  vzácna  návšteva  až  z Očovej  pán  Anton  Budinský. Keď  vstúpil  do  miestnosti, bol  oblečený  v krásnom  oravskom  kroji, čo  nás  všetkých  upútalo.

Tento  pán bol  veľmi  zábavný  a hravou  formou  nám  prišiel  predstaviť  nástroje, ktoré  používali  naši predkovia, aby  sa  zabavili, a na  ktoré  sme  už  zabudli, ba  niektorí  žiaci  ich  v živote  ešte  ani  nevideli.

Predstavil  nám  jednotlivé  ľudové  nástroje, povedal  ako  sa  volajú, z čoho  boli  vyrobené, ale  čo  bolo  najkrajšie, tak  nám  na  nich  aj  krásne  zahral  rôzne  ľudové  piesne. Pri  nejednej  hranej  melódii  sme  museli  hádať, o akú  pieseň  ide. Samozrejme  sme  boli  úspešní  a podarilo  sa  nám  to, čo  svedčí  o tom, že  naši  žiaci  majú  skutočne  radi  hudbu, spev  a tanec. Celý  program  bol  predkaný  humornými  príhodami  zo  života.

V závere  prezentácie  sme  si  zahrali  aj  rozprávkovú  hru, do  ktorej  boli  zapojení  žiaci  aj  samotní  učitelia, a ktorá  bola  plná  spevu, tanca  a hry  na  tieto  čarovné  ľudové  nástroje. Touto  rozprávkou  sa  s nami  tento  nezameniteľný  pán  rozlúčil  a prianím  pekného  dňa  a úspešného  ukončenia  školského  roku.

Comments are closed.