Aktivity 2015/2016

Stránka 2 z 3123

Prednes poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín

Dňa 25.02.2016 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií. V prvej  kategórii  sa zúčastnilo  20  žiakov  a v druhej  kategórii  traja  žiaci. Tento  rok  bola  účasť  v súťaži  veľmi  vysoká, čo  svedčí  o tom, že  žiaci  stále  majú  radi  básne  ako  aj  súťaženie.

Vyhodnotenie:

  1. I.                   kategória: (1.-3. ročník)
  2. miesto: Mária  Magdaléna  Mižigárová  (III.A)
  3. miesto: Vanesa  Horváthová  (I.B)
  4. miesto. Stanislav  Horváth  (I.A)

 

  1. II.                kategória: (4. ročník)
  2. miesto: Patrik  Kandráč (IV.A)
  3. miesto: Marián  Horváth  (IV.A)

 

Detašované  pracovisko  v Žehre:

  1. miesto: Lýdia  Mižigárová – III.Cšp.
  2. miesto: Jozef  Horváth  – 0.B
  3. miesto: Ján  Girga – 0.A

 

Súťažiaci mali pripravené zaujímavé  prednesy básní. Ďakujeme všetkým za účasť.

Karneval

 

Fašiangy, Turíce…, tak sa spieva v jednej ľudovej pesničke. Všetci dobre vieme, že fašiangy sú časom zábav, plesov a karnevalov. Po nich nasleduje pôst, cez ktorý všetka zábava utícha až do Veľkej noci. Keďže zábavu majú radi nielen dospelí, ale aj deti, tak ani jeden rok sa nezaobídeme na našej škole bez tradičného karnevalu. Nebolo tomu inak ani tento rok. Dňa 29. januára  2016 sa konal karneval, ktorý bol takou menšou odmenou za vysvedčenie a polročnú snahu žiakov našej školy.

Rozličné masky sa nám pekne predstavili po jednotlivých triedach. Spolu sme si zatancovali no a učitelia mali veľmi dôležitú a skutočne ťažkú prácu, lebo ich úlohou bolo vybrať  z každej triedy jednu najkrajšiu masku.  Tá chvíľa napätia a dlhého očakávania odrazu nastala. Žiaci boli plní očakávania, kto to dnes vyhrá. Učitelia skonštatovali, že výber bol skutočne ťažký, lebo tento rok boli masky naozaj zaujímavé.

Prišlo vyhodnotenie a vyhrali tieto masky: pán kráľ, cigánka, tanečnica, pani Keneddyová, mušketier. Tieto masky dostali sladkú odmenu, z ktorej sa veľmi tešili.

Po vyhodnotení masiek sme začali súťažiť. Súťaže sa zdali žiakom zábavné, nasmiali sme sa aj vtedy, keď niekto z hry vypadol. Žiaci si museli  pri súťažiach cibriť svoju pozornosť,  napr. v chôdzi v kruhu okolo lavice po vypnutí piesne chytiť kužeľ, komu neostala, ten vypadol. Alebo pri tanci s pomarančom na čele, skákaniu s loptou, skákaniu na jednej nohe…

Po tejto zábavnej fáze sme si urobili diskotéku. Táto časť sa našim žiakom veľmi páčila. Keďže všetko raz končí, tak aj náš karneval sme ukončili. No aj napriek tomu žiaci  odchádzali domov skutočne veselí  a  plní zážitkov.

Spišské Vlachy

Žehra

Spolupráca ZŠ s MŠ 16.03.2016

Dňa 16.03.2016 navštívili deti Materskej školy v Žehre žiakov základnej školy na detašovanom pracovisku v Žehre, aby si spoločne pripomenuli sviatky Veľkej noci a pripravili vlastné práce na veľkonočnú výzdobu triedy. V úvode naši žiaci aj deti zo škôlky porozprávali o tom, ako oslavujú veľkonočné sviatky doma. Na interaktívnej tabuli im boli premietané obrázky, ako oslavujú ľudia sviatky v iných domácnostiach. Potom si všetci zarecitovali veľkonočné vinše a vymaľovali veľkonočné vajíčko. Všetci si vajíčko vystrihli a škôlkari  si ho vzali so sebou, aby ním vyzdobili priestory škôlky.

Deťom sa návšteva veľmi páčila, oboznámili sa s priestormi školy, ktorú budú niektorí škôlkari na budúci školský rok navštevovať. Na záver deti zo škôlky aj s pani učiteľkou pozvali žiakov našej školy na  návštevu k ním do materskej školy.

Beseda so zdravotníkmi

Dňa  sa  konala  beseda  so  zdravotníkmi. Kultúrno – náučný  program  bol  veľmi  pútavý  a plný  praktických  ukážok, ako  privolať  pomoc  a ako  podať  prvú  pomoc  zranenému  človeku.

Po  krátkej  prednáške  nasledovali  praktické  ukážky  bežných  zranení  a úrazov. Žiaci  boli  hlavnými  aktérmi  besedy  a participovali  na  jej  priebehu. Žiaci  si  sami  vyskúšali  aké  to je  byť  v pozícii  záchrancu  a zraneného, ako  pomôcť  zranenému  človeku  a učili  sa  praktické  rady, tipy  a  triky  pri  rýchlej  prvej  pomoci, keď  nemáme  k dispozícii  lekárničku, ani  lekára.

V závere  besedy  sme  si  zopakovali, čo  dôležité  sme  sa  dnes  naučili. Veríme, že  tieto  poznatky  budeme  môcť  využiť  pri  úrazoch  doma, v prírode   a tak  niekomu  zachrániť  život.

Vianočná besiedka

Tradične ako každý rok, tak aj tento, sme sa spolu celá škola pripravovali na vianočnú besiedku. Vyrábali sme rozličné ozdoby, ktorými sme skrášľovali vianočný stromček. Pripravovali sme spoločne triedu, kde si pripomenieme Vianoce. Zároveň si všetci žiaci so svojimi triednymi učiteľmi nacvičovali program.
Vytúžený deň 18.12.2015 konečne prišiel a my sme sa všetci zišli v triede pri spoločne vyzdobenom vianočnom stromčeku. Spoločne sme si zaspievali vianočné piesne a koledy, no a postupne každá trieda sa nám predstavila rozmanitým programom.
Atmosféra bola úžasná, všetko sa tu nieslo vianočným duchom. Uvedomovali sme si, že Vianoce sú skutočne už za dverami, že sú to sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi, či už sú to deti, ale aj dospelí. Dokonca aj maličkému dieťatku sa rozžiaria očká pri pohľade na rozsvietený vianočný stromček. Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa rodina po dlhom čase zíde pri štedrovečernom stole. Pripomenuli sme si, že sú to sviatky lásky a pokoja. Vianoce nie sú len o darčekoch. Sú o úprimnosti a vnútornom pokoji.
Nakoniec sme si všetci zaspievali Tichú noc a popriali si šťastné a veselé Vianoce.