Aktivity 2015/2016

Stránka 3 z 3123

Svetový deň zdravej výživy

Dňa  15.10.2015  sa  uskutočnil  deň  zdravej  výživy, ktorý  bol  venovaný  žiakom  1. stupňa. Žiaci  sa  oboznámili  so  zdravou  stravou, zeleninou  a ovocím  prostredníctvom  krátkej  rozprávky. Nechýbala  ani  prezentácia  na  tému  zdravia  a taktiež pestrý  výklad  pestovaní  nášho  zdravého  životného  štýlu. Ochutnali  aj  zdravé  ovocie  a zeleninu, ktoré  by  mali  prispievať  k prevencii  chorôb  a imunitného  systému.

V triedach  si  potom  každý  žiak  vybral  a vymaľoval  pracovný  list  s témou  zeleniny  a ovocia.