Škola v prírode 18.-22.4.2016

1. Vysielajúca škola: ZŠ, SNP 13, Spišské Vlachy
2. Miesto pobytu: Monkova, hotel Magura , Ždiar Tatry
3. Termín: 18. 04. 2016- 22. 04. 2016
4. Pedagogický vedúci  ŠvP: Mgr. Lívia Cvengrošová
5. Počet účastníkov spolu: 29

  • Z toho počet žiakov: 22 (I. A- 1 žiak, II. A- 6 žiakov, III. A- 8 žiakov, III. C šp- 1 žiak, IV. A- 6 žiaci)
  •  Z toho počet dospelých: 7 (pedagogický dozor- 4 učitelia, vychovávatelia- 2 asistentky učiteľa, zdravotník- 1

6. Spôsob dopravy: autobus
7. Odchod zo školy: 18. 04. 2016 o 08, 00 hod. detašované pracovisko základnej školy v Žehre- Dreveník

8. Príchod domov: 22. 04. 2016 o 12, 00 hod.

9. Podmienky zabezpečené ŠvP a cestovnej kancelárie Amos: ubytovanie v hoteli Magura, strava 5x denne, pitný režim počas celého dňa, zdravotník, beseda v horským záchranárom, grilovačka.

10.  Organizácia pobytu ŠvP:

-          PO – 18. 04. 2016- príchod do hotela Magura, ubytovanie, poučenie žiakov, obed, zoznámenie sa s prostredím, popoludňajší relax- rozprávky, spev, 22, 00 hod- nočný kľud

-          UT – 19. 04. 2016- 07,00 hod.- budíček, rozcvička vonku, dopoludňajšie vyučovanie v rozsahu 4 vyučovacích hodín, hry na preliezkách, vychádzka do prírody, beseda s horským záchranárom, spoločenské hry, 22, 00 hod- nočný kľud

-          ST – 20. 04. 2016- 07,00 hod.- budíček, rozcvička vonku, dopoludňajšie vyučovanie v rozsahu 4 vyučovacích hodín, hry na preliezkách, tanečná párty, 22, 00 hod- nočný kľud

-          ŠT – 21. 04. 2016- 07,00 hod.- budíček, rozcvička vonku, dopoludňajšie vyučovanie v rozsahu 4 vyučovacích hodín, vychádzka do prírody, vychádzka do obce Ždiar, okružná jazda „Vláčikom Maguráčikom“ po okolí a obci Ždiar, kolektívne pohybové hry na ihrisku, hra „Hľadanie pokladu“, spoločenské hry, nočný ohňostroj, 22, 00 hod- nočný kľud

-          PI – 22. 04. 2016- 07, 00 hod. budíček, rozcvička vonku, pobalenie vecí, 09, 30 nástup do autobusu, 12, 00 príchod pred detašované pracovisko ZŠ Žehra- Dreveník, 22, 00 hod- nočný kľud

11. Zabezpečený neustály dozor nad žiakmi- počas dňa, noci- nočné služby

 

Činnosti prebiehali podľa vopred určeného plánu so zreteľom na časté zmeny počasia

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 29. 04. 2016-05-02

 

Správu vyhotovil: vedúci ŠvP, Mgr. Lívia Cvengrošová

Comments are closed.