Hudobno-vzdelávací koncert – LABYRINT

V mesiaci máj sa žiaci našej školy zúčastnili hudobno-vzdelávacieho, socio-patologického programu LABYRINT. Bol zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s ktorými sa žiaci stretávajú. Poukazoval na rôzne formy násilného správania a intolerancie, ako rasizmus a šikanovanie; pozitíva, aj negatíva internetu, internetová zoznamka, sociálne siete, ako aj závislosti na automatoch, počítačoch a mobilných telefónoch, fajčení, alkohole a omamných látkach. Koncert trval takmer hodinu. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hrali dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sa deti vťahovali do deja programu a za správne odpovede boli a odmenené drobnosťou.
Realizátori koncertu vedeli žiakov zaujať, mali k nim výborný prístup. Ďakujeme za peknú akciu.

Comments are closed.