Spievanky 26.04.2019

V piatok 26. apríla 2019 naša škola zorganizovala školskú súťaž v speve – ,,Spievanky“.
Malí, aj väčší speváci všetkých presvedčili o tom, že bohatstvo našich predkov ukryté v starých ľudových piesňach, im nie je ľahostajné.
Triedne pani učiteľky najprv uskutočnili triedne kolá, z ktorých sa postupujúci žiaci zúčastnili školského kola. Speváci boli podľa veku rozdelení do dvoch kategórií:
I. kategória 1. – 2.ročník,
II. kategória 3.ročník.
Každý žiak zaspieval 1 ľudovú pieseň podľa vlastného výberu. Interpretačný prejav jednotlivých spevákov hodnotila vybraná porota, ktorú tvorili pani učiteľky 1. – 2. ročníkov a pedagogické asistentky. Predsedníčkou poroty bola Mgr. Erika Hovančíková.

Vyhodnotenie:
I.kategória
1. miesto – Michaela Horváthová z I. C
2. miesto – Dorota Mižigárová z II. A
3. miesto – Milena Bandyová z I. B a Tímea Pokutová z I. A

II. kategória
1.miesto – Valentína Horváthová z III. A
2. miesto – Dominik Horváth z III. B
Blahoželáme výhercom a ďakujeme všetkým zúčastneným spevákom, porote a tešíme sa na ďalší ročník Spievaniek.

Comments are closed.