Medzinárodný deň detí 2019

Začiatok júna patrí každoročne deťom – malým i tým väčším. S týmto dňom sa spája zábava, dobrá nálada a zaujímavé činnosti. Pri tejto príležitosti, osláv MDD, sa v našej škole dňa 31.05.2019 odohralo zábavné dopoludnie plné hier a rôznych súťaží. Pre nepriazeň počasia sa všetko odohrávalo v priestoroch budovy školy. Pre deti sme vytvorili rôzne stanovištia s vopred naplánovanými aktivitami. Žiaci mohli využiť svoju kreativitu, súťaživosť vo vybraných kategóriách podľa vlastných schopností.
Tento deň vyvrcholil vyhlásením výsledkov a trieda s najvyšším počtom bodov získala zaujímavú rozprávkovú knihu. Nezabudlo sa ani na najlepších jednotlivcov z tried, ktorí sa tešili zo sladkej odmeny.
Zodpovední za konanie akcie: Mgr. Jana Švantnerová, Mgr. Katarína Lutterová

Comments are closed.