Športový deň – vybíjaná a futbal – 2017

Dňa 26. mája 2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž vo vybíjanej a malom futbale. Zúčastnili sa na nej žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka.
Chlapci si merali sily vo futbale a dievčatá vo vybíjanej.
Športové podujatie je pre našich žiakov veľmi motivujúce, pretože majú radi šport, telesnú výchovu a vzájomné súťaženie.
Učitelia hodnotili ich výkony a samotný prístup k hre. Nechýbala pri tom príjemná atmosféra a skvelá nálada.

VYHODNOTENIE VO VYBÍJANEJ:
1. miesto: III.A
2. miesto: II.A
3. miesto: I.C

VYHODNOTENIE VO FUTBALE:
1. miesto: IV. A
2. miesto: III.A
3. miesto: I.A

Comments are closed.