Beseda s ochrancom prírody – 28. február 2013

Tak ako každý rok sa v našej škole konala beseda s ochrancom prírody. Bola organizovaná dňa 28. februára 2013 pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Švantnerovej, ktorá si prizvala ochrancu prírody pána Ladislava Habiňáka.
Na úvod si žiaci vypočuli, že na Slovensku máme na ochranu prírody zákon. V ňom je určené, čo všetko sa smie a nesmie, aby sa nepoškodzovala príroda. Ochranca prírody zaujal deti pekným príbehom o zvieratkách žijúcich v lese a krásne ich zapájal do deja rôznymi otázkami a ukážkami parožia.

Čo sa ešte dozvedeli?
• že nemáme trhať kvety, ak ich potom odhodíme,
• nemáme ničiť stromy,
• nemáme zakladať oheň, môže sa rozšíriť do celého lesa,
• nemáme sa dotýkať vtáčích hniezd,
• nemáme zabíjať nijaké zvieratko,
• nevyhadzovať odpadky na zem.

A čo majú v prírode robiť?
> sadiť stromy,
> stavať búdky pre vtáky a ich mláďatká,
> v zime prikrmovať zvieratká,
> v horúčave polievať rastliny,
> rozprávať kamarátom prečo chrániť prírodu.

Celá beseda bola sprevádzaná prezentáciou na plátne so sprievodom hudby, čo umožňovalo žiakom ešte viac sa zamyslieť nad konaním človeka k prírode a zvieratám.

Comments are closed.