Aktivity 2012/2013

Stránka 2 z 3123

Prednes poézie a prózy – február 2013

Dňa 12.02.2013 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Do súťaže sa zapojilo 18 žiakov. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií.

Vyhodnotenie:
I.kategória:
1. Eva Kandráčová (I.C )
2. Kristína Horváthová (II.A)
3. Laura Dunková (I.B)

II.kategória:
1. Božena Pokutová (III.A)
2. Dagmara Bandyová (IV.B)
3. Eva Mižigárová (III.A)

Súťažiaci mali pripravené zaujímavé príbehy a básne. Ďakujeme všetkým za účasť.

Karneval Spišské Vlachy + Žehra – 2012/2013

Na našej škole sa v pondelok 4. 2. 2013 uskutočnil po vyučovaní školský karneval. Všetky deti sa už dopredu naň pripravovali a veľmi sa tešili.
Vymysleli si naozaj pekné masky. Dievčatá boli väčšinou preoblečené za tanečnice, modelky, dokonca sa medzi nimi objavila aj jedna Indiánka.
U chlapcov zasa jednoznačne držal prím Superman. Našlo sa i niekoľko bojovníkov. Mladšie deti sa tešili zo svojich masiek najviac- boli milými žabkami a psíčkami.

Pani učiteľky odmenili cenami a diplomami až dvadsať detí. Žiaci si i zasúťažili, víťazi dostali malú sladkosť. Na konci akcie deti už rozmýšľali nad tým, akú masku si pripravia na ďalší rok a karneval.

Vianočná besiedka Spišské Vlachy + Žehra – 2012/2013

Dňa 20.12.2012 sme na našej škole organizovali Vianočnú besiedku. Je to akcia, ktorá sa tu stala tradíciou. Je to čas, kedy sa stretneme všetci spolu a pripomenieme si, prečo vlastne slávime tento snáď najkrajší sviatok v roku.
Pripomenuli sme si, že je to sviatok pokoja a vzájomnej lásky, že tu nejde len o darčeky, ale o to, aby sme obdarovávali svojich blízkych vzájomnou láskou a úctou.

Postupne nám jednotlivé triedy zaspievali vianočné koledy a zarecitovali vianočné básne, ktoré si pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Taktiež sme si spolu zaspievali vianočné koledy a neustále pripomínali ten očakávaný sviatok.

V závere tejto besiedky sme si vzájomne pripomenuli aj prichádzajúci Silvester a privítanie Nového roka, ktorý je spojený s rozličnými oslavami. Upozornili sme žiakov na možnosť hroziaceho nebezpečenstva pri požití alkoholických nápojov, ako aj nebezpečenstva pri polnočných ohňostrojoch, ktoré patria do rúk dospelých osôb a nie do rúk detí.

Mikuláš v Žehre – 2012/2013

Tvorivé dielne s hlinou – 2012/2013

Poslaním občianskeho združenia ANNOGALLERY je organizovanie vlastných projektových aktivít a podujatí zameraných na tvorivú činnosť, umeleckú tvorbu s cieľom uspokojovania kultúrnych potrieb občanov, prezentácie moderného i tradičného umenia, umeleckej tvorby, domácich i zahraničných umelcov.
Už po piaty rok organizuje občianske združenie ANNOGALLERY „Keramické tvorivé dielne“, na ktorých si žiaci, a ich pedagógovia môžu zhotoviť svoj vlastný keramický výrobok. My sme sa tvorivých dielní zúčastnili tento rok po prvýkrát. Podujatie je zaradené do programu KULTÚRNE POUKAZY 2012.

Ako začať pracovať s hlinou? Čo treba pri práci s hlinou dodržať? Akú hlinu a pomôcky zvoliť? Ako si poradiť s výpalom?

To sú len niektoré z otázok, na ktoré počas workshopu postupne získavate odpovede. Workshop obsahuje názorné ukážky, prednášku, rôzne techniky práce s hlinou, hlinu, pomôcky, keramický výpal a doručenie vypálenej keramiky. Všetko za odbornej účasti keramikára.
Workshop trval približne 2 vyučovacie hodiny, zúčastnilo sa ho 20 žiakov a 20 učiteľov v popoludňajších hodinách. Na priestor neboli špeciálne nároky. Workshop prebiehal v triede. Dve lavice boli vždy spojené spolu a na lavice sa dalo plátno, ktoré priniesli organizátori a na ktorom deti s hlinou pracovali. Je dobré, ak deti majú nejaké pracovné oblečenie (tričko, zásteru, plášť, …), aby sa nezašpinili.

Workshop začal teoretickou časťou, kde keramikár rozprával o hline, o rôznych pracovných technikách, používal pritom názorné ukážky. Deti potom dostali hlinu a vyrobili si svoj vlastný hlinený výrobok (hrnček). Mohli použiť predchádzajúce návody keramikára alebo pracovať podľa svojej fantázie. Po vytvorení hrnčeka je potrebné vypáliť ho.
Na druhom stretnutí sme hrnček glazovali – maľovali špeciálnymi farbami. Po vypálení v špeciálnej peci sa žiaci a učitelia tešili z krásnych pohárikov.