Medzinárodný deň detí – 31. máj 2013

Dňa 31. mája 2013 sa na našej škole konal deň venovaný deťom. Bol naplánovaný turnaj vo vybíjanej a malom futbale, súťaže a šmýkačka „Spiderman“. Počasie nám veľmi neprialo, preto sme sa museli presunúť do tried a pripravený program zrealizovať tam.
Pre deti boli v jednotlivých triedach pripravené stanovištia s detailným popisom činnosti a s potrebnými pomôckami na ich realizáciu. Každá trieda sa na jednom stanovišti zdržala 10 minút z organizačných dôvodov a potom sa premiestnila na iné. Súťaže prebiehali až dovtedy, kým všetky triedy neprešli jednotlivé stanovištia. Žiakom sa hry a súťaže veľmi páčili.
Po súťažiach sme sa všetci sústredili v jednej triede a nasledoval program v podobe malého detského kina, kde sa im premietala rozprávka.
Všetky deti ešte dlho spomínali na deň plný hier, súťaží, rozprávok, pohody a smiechu, a vôbec im nevadilo, že v ten deň nesvietilo slniečko.

Comments are closed.