Nohejbalový turnaj a turnaj vo vybíjanej

Spojená  škola  internátna v Spišských  Vlachoch organizovala  dňa 19. júna  2014  Metodický  deň  zamestnancov  špeciálnych  škôl v okrese Spišská Nová Ves, vo forme nohejbalového turnaja a turnaja vo vybíjanej  žien  zo  zamestnancov  špeciálnych  základných  škôl  a priateľov  školy. Nálada  a športový  duch  sa  niesol  celým  športovým dňom. K dobrej nálade prispelo aj slnečné  počasie.
V nohejbalovom  turnaji  sa  zúčastnili  zamestnanci  špeciálnych škôl  z Letanoviec, Richnavy, Spojenej  školy  internátnej  a Základnej  školy, SNP 13 v Spišských Vlachoch. Spravodlivého  rozhodcu  robil Jozef Fábry.

VYHODNOTENIE NOHEJBALOVÉHO TURNAJA:
1. miesto: Špeciálna  škola  Letanovce
2. miesto: Základná  škola, SNP 13, Spišské Vlachy
3. miesto: Špeciálna  škola Richnava
4. miesto: Spojená škola internátna Spišské Vlachy

Turnaja  vo  vybíjanej sa  zúčastnili  zamestnanci  špeciálnych  škôl  z Richnavy, Spojenej  školy internátnej  a Základnej školy, SNP 13 v Spišských Vlachoch.

VYHODNOTENIE TURNAJA VO VYBÍJANEJ:
1. miesto: Spojená škola internátna Spišské Vlachy
2. miesto: Špeciálna škola Richnava
3. miesto: Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy

Comments are closed.