Návšteva Hasičskej zbrojnice – šk. rok 2013/2014

V piatok 23. mája 2014 sa pri príležitosti osláv sv. Floriána uskutočnili v Spišských Vlachoch ukážky hasičskej techniky Dobrovoľného hasičského zboru. Na základe exkurzie sa žiaci II.A a II.B triedy  zúčastnili tejto akcie.

Z histórie sme sa dozvedeli  o patrónovi hasičov a záchranárov sv. Floriánovi a pochválili sa nám výhernými pohármi získanými na rôznych súťažiach. Žiaci Dobrovoľného hasičského zboru nám predviedli rôzne disciplíny, ktoré musia zvládnuť pri rôznych súťažiach. Niektoré si vyskúšali aj naši žiaci. Ujo požiarnik nám ukázal a vysvetlil, čo všetko sa nachádza v požiarnickom aute. Žiaci si pozreli hasičské autá. Mladí hasiči nám opäť predviedli rôzne hasičské náradie a spôsoby viazania uzlov.

Atmosféra bola veľmi príjemná a už teraz sa tešíme na stretnutie o rok. Všetkým hasičom prajeme veľa úspechov v organizovaných súťažiach, čo najmenej výjazdov a keď už k nim dôjde, maximum úspešných zásahov.

Comments are closed.