Aktivity 2013/2014

Stránka 2 z 3123

Deň matiek-12.máj 2014 – šk. rok 2013/2014

Malý  básnik

Ceruzku  mám  maličkú

a napíšem  básničku.

Za  tú  moju  dobrú, zlatú,

mamulienku  mamičku.

Už  aj  píšem  riadky,

už  je  veršík  krátky.

Aj  keď  ho  nik  neprečíta,

moja  láska  je  v ňom  skrytá.

 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. V tento deň by sme mali našim mamkám povedať, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Je to aj poslanie, ktoré je krásne a náročné zároveň. Ďakujeme všetkým mamkám za ich vďačnosť a obetavosť.

Tento rok si Deň matiek naša škola pripomenula dňa 12.mája. V priestoroch školy si žiaci za pomoci učiteľov pripravili pre mamičky krátky kultúrny program. Vystúpením poďakovali svojim mamičkám za obetavosť s akou sa o ne starajú. Pozvané mamičky aj babičky tvorili vďačné publikum.

Krajská súťaž vo vybíjanej mladších žiačok špeciálnych základných škôl – šk. rok 2013/2014

Dňa  24.04.2014  sa v Spojenej  škole  internátnej  v Spišských  Vlachoch  uskutočnila  krajská  súťaž  vo  vybíjanej  mladších  žiačok  špeciálnych  základných  škôl. Súťažilo  sa  v dvoch  kategóriách  mladších  a starších  žiačok. V prvej  kategórii  sa  zúčastnili  žiačky  Spojenej  školy  internátnej  zo  Spišských  Vlách, Markušoviec, Košíc  a Rudňan. V druhej  kategórii  súťažili  dve  družstvá  žiačok  Spojenej  školy  internátnej  zo  Spišských  Vlách a  Základnej  školy, SNP  13  v Spišských  Vlachoch.

Na  začiatku  bol  príhovor  pani  riaditeľky  školy  Mgr. Moniky  Koperdákovej, potom  nasledovalo  oboznámenie  s pravidlami  a priebehom  súťaže  ako  aj  samotný  turnaj. Po  prebehnutí  turnaja  nasledovalo  vyhodnotenie  v jednotlivých  kategóriách.

Vyhlásenie  výsledkov  a odovzdanie  diplomov, medailí  a víťazného  pohára  sa  uskutočnilo  za  asistencie  pani  riaditeľky  Mgr. Moniky  Koperdákovej. Žiaci  získali  za  svoje  výkony  aj  balíček  sladkých  dobrôt  a školských  pomôcok.

Vyhodnotenie  VÝSLEDKOV:

I.                   KATEGÓRIA:

1.      miesto: Spojená  škola  internátna  Spišské  Vlachy

2.      miesto: ZŠŠ  Košice

3.      miesto: ZŠŠ  Rudňany

4.      miesto: ZŠŠ  Markušovce

 

II.                KATEGÓRIA:

1.      miesto: ZŠ, SNP  13, Spišské  Vlachy

2.      miesto: Spojená  škola  internátna  Spišské  Vlachy

Spievanky – súťaž v speve – šk. rok 2013/2014

Každoročne  sa  na  našej  škole  koná  súťaž  v speve  pod  názvom „Spievanky“, ktorá  sa  konala  dňa  16. apríla  2014. Súťaž  je  medzi  žiakmi  veľmi  obľúbená. Žiaci  sa  s chuťou  a odhodlaním  učia  nové  ľudové  piesne, len  aby  sa  mohli  čo  najlepšie  a najúspešnejšie  prezentovať  na  tejto  súťaži. Účasť  žiakov  je  vždy  veľká, lebo  sú  zanietení  speváci. Hudobná  výchova  je  jedným  z predmetov, ku  ktorému  naši  žiaci  inklinujú.
Žiaci  súťažili  v dvoch  kategóriách  mladších  a starších  žiakov. V prvej  kategórii  súťažili  žiaci  z prvých  a druhých  ročníkov. V druhej  kategórii  žiaci  tretích  a štvrtého  ročníka. V každej  kategórii  boli  vyhlásené  tri  miesta. Každé  miesto  bolo  odmenené  malou  vecnou  odmenou. A tú  sú  výsledky  a žiaci, ktorí  si  zaslúžili  umiestnenie  a ceny  na  stupňoch  víťazov.

VYHODNOTENIE:
I. KATEGÓRIA:
I. miesto: Norma  Horváthová – II.A
II. miesto: Stanislav  Dunka – II.B
III. miesto: Mária  Magdaléna  Mižigárová – I.C

II. KATEGÓRIA:
I. miesto: Jolana  Pokutová – IV.A
II. miesto: Anna  Girgová – III.A
III. miesto: Marián  Horváth – III.B

Marec mesiac knihy – návšteva knižnice – šk. rok 2013/2014

S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy.

Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.“      

                                                                                                                             J. A. Komenský

Tak  ako  každý  rok  aj  tento  rok  sme  sa  zúčastnili  besedy  v mestskej  knižnici  v Spišských  Vlachoch. Pani  Mária  Kiššáková  si  pre  našich  žiakov  pripravila  zaujímavú  a pútavú  besedu  o knihách  a čítaní.

Žiaci  boli  aktívny  a zapájali  sa  do  aktivít. Zaujímali  sa  o nové  knihy  v knižnici, rozprávky  a najmladší  žiaci, ktorí  v knižnici  ešte  neboli  sa  zoznámili  s chodom  knižnice, so  systémom  vypožičiavania  kníh, ich  označením, hľadaním, umiestnením  detských  kníh  v knižnici, čitateľským  preukazom a členským  poplatkom

Pripomenuli  sme  si  aj  význam  kníh, čítania  a správania  a ku  knihám, aby  nám  čo  najdlhšie  slúžili. Oboznámili  sme  sa  aj  s novinkou  biblioboxami, ktoré  umožňujú  vrátenie požičaných  kníh, mimo  budovy  knižnice  a  mimo  otváracích  hodín  knižnice.

Spomenuli  sme  projekt  „Ďakujem, sused,“ ktorý  vymysleli  a  zrealizovali  Janka Hoosová a Eva  Malevič. Skonštruovali malú búdku, naplnili ju knihami, postavili na stračiu nôžku a umiestnili  do parku. A na svete bola prvá „susedská“ knižnica. Dodržiavať treba len jedno pravidlo: „Požičaj, vráť, alebo vymeň“. Susedské knižnice  sa  nachádzajú  na  verejných  miestach, spájajú ľudí z okolia a šíria radosť – nielen z čítania.

Naša  škola  je  zapojená  do  projektu  „Záložka  do  knihy  spája  školy“, v ktorom  si  každoročne  vyrobíme  a vymieňame  záložky  do  kníh  s partnerskými  školami, ktoré  nám  sú  pridelené  a tak  sa  motivujeme  k čítaniu  kníh  nielen  v škole, ale  aj  doma  vo  svojom  voľnom  čase.

Návšteva  knižnice  a beseda  v knižnici  sa  žiakom  páčila  a  priniesla  im  nové  informácie  a poznatky  o knihách. Veríme, že  sa  čítanie  stane  súčasťou  každého  žiaka  na  čo  najdlhší  čas.

 

Beseda o ochrane prírody a životného prostredia – šk. rok 2013/2014

„Predovšetkým treba presvedčiť človeka, že nemá morálne právo vyhubiť nijaký živočíšny alebo rastlinný druh. Po prvé preto, lebo nie je ho schopný vytvoriť, ale iba chrániť, po druhé preto, lebo ho raz bude môcť azda využiť a mať z neho osoh, ktorý dnes ešte nepozná.“

Dňa 18. februára 2014 sa na našej škole uskutočnila beseda o ochrane prírody a životného prostredia. Pán Ladislav Habiňák pútavo a zaujímavo žiakom porozprával ako majú chrániť životné prostredie a prírodu. Na IKT nám predviedol krásu našej prírody, naša príroda je plná nádherných a zaujímavých živočíchov.

Pri vychádzke do lesa či na lúku môžeme stretnúť tvory  pestré aj maskované, malé aj veľké, chlpaté i s tvrdým brnením. Keď vojdeme medzi kmene lesných stromov, obklopí nás majestátne ticho a pokoj. V korunách poletujú vtáky, za korisťou sa zakrádajú lesné šelmy a v listí si hľadá potravu nespočetné množstvo drobných tvorov. Život pod hladinou našich vôd je bohatší, než sa na prvý pohľad zdá. Niektoré živočíchy tu žijú stále, iné sa v tekutom živle len ukrývajú pred zimou, zháňajú potravu či privádzajú na svet ďalšie generácie potomkov.

Človek je najpočetnejším veľkým cicavcom našej prírody. Stopy jeho činnosti môžeme v krajine vidieť na každom kroku, a nie vždy sú to zásahy, ktoré prírode prospievajú. V posledných rokoch sa však vzťah ľudí k životnému prostrediu začal meniť k lepšiemu. Žiakom sa beseda páčila a sľúbili, že budú chrániť našu krásnu prírodu a životné prostredie.