Projekty

Stránka 2 z 3123

Projekt – “Poďme zažať hviezdy!” 2014/2015

Priebežná správa z projektu:

-   Pomocou krátkeho dotazníku o židovskom cintoríne a židovských obyvateľoch mesta sme zisťovali tieto informácie u obyvateľov mesta Spišské Vlachy. Zistili sme, že väčšina opýtaných ani nevie, že v meste je nejaký židovský cintorín a nemajú žiadne vedomosti o Židoch, ktorí žili v Spišských Vlachoch

-   Začali sme maľovať pamätné hrnčeky k projektu

-   Vyhlásili sme výtvarnú súťaž pre žiakov všetkých školských zariadení v meste, aj pre Sociálny ústav Domovina Spišské Vlachy

-   Zbierali sme kamienky, ktoré sme ku dňu Všetkých svätých spolu so sviečkami zaniesli na hroby

-   Pravidelne kultivujeme židovský cintorín- hrabeme suchú trávu, sadíme stromčeky, čistíme pomníky, veľkou pomocou sú pre nás klienti ústavu

-   Po dobre vykonanej práci sme si pripravili malú odmenu- hostinu

Pripájame zopár fotografií:

Projekt – “Poďme zažať hviezdy!” 2013/2014

Naša  škola  vyhrala  s projektom  „Poďme  zažať  hviezdy!“, ktorej  vyhlasovateľom  bola  spoločnosť  EMBRACO. Predkladateľkou  projektu  je  Mgr. Lívia  Cvengrošová, ktorá  získala  financie  na  realizáciu  projektu.

Tie  hviezdy  z  názvu  projektu „Poďme  zažať  hviezdy!“ sú  symbolom  Židov, ktorým  chceme  vzdať  prostredníctvom  tohto  projektu  úctu  a  vzdať  poctu  obetiam holokaustu. Projekt  si  kladie  za  úlohu  obnoviť  zanedbaný  a  zdevastovaný  židovský cintorín  v  meste  Spišské  Vlachy, kultiváciou  prírodného  prostredia  priamo  na  cintoríne, v blízkom  okolí, vyčistiť  náhrobné  kamene  a  pomníky. Chceme  vytvoriť  a  inštalovať pamätné a informačné  tabule  v  meste, získať  informácie  o židovskej  komunite  v  obci a  vytvoriť  publikáciu  o  ich  histórii, osude  a  obnove  ich  cintorínu  a  pamiatky. Do  projektu  chceme  zapojiť  všetky  spoločenstvá  v  meste  bez  rozdielu  rasy, veku, či duševného  postihnutia.

V  súčasnosti  je  židovský  cintorín  v  katastrofálnom  stave, od  vyhnania, alebo deportácie  obyvateľov  židovskej  obce  z mesta  počas  Druhej  svetovej  vojny  sa  o  cintorín  až  doteraz  nikto  nestaral. Jediné, čo  dostalo  nový  ráz, je  oplotenie  zavedené minulého  roku  a informačná  tabuľka  na  plote. Väčšina  pomníkov  je  v poľutovaniahodnom  stave, chýbajú, sú  zvalené, alebo  sú  v  štádiu  rozkladu, kameň  sa štiepi, sú  nečitateľné. Prírodné  prostredie  je  zanedbané, veľmi  dlhý  čas  nekultivované, celý pahorok  a priame  okolie  cintorínu  je  zarastené  nepreniknuteľným  tŕstím  a  tŕním, prístupová  cesta  a  značenie  v  meste  úplne  chýbajú, dokonca  mnohí  stáli  obyvatelia mesta  ani  netušia, že  tam  existuje  nejaký  židovský  cintorín.

Cieľom  projektu  je  prinavrátiť  židovskému  cintorínu  v  Spišských  Vlachoch  jeho historickú, duchovnú a  kultúrnu  hodnotu, obnoviť ho, skultúrniť  prostredie  okolo  neho a vyriešiť  k  nemu  prístupovú  cestičku  v súlade  s okolitou  prírodou. Zaktivizovať  žiakov mesta, dôchodcov, klientov  ústavu  a  ostatných  ľudí  obce, nielen o  pomoc  pri  obnove cintorínu, ale „prinútiť“ ich  spomenúť  si  na  umučených  nevinných  spoluobyvateľov a nepripustiť, aby  sa  niečo  také  opakovalo  v  akejkoľvek  forme. Pravidelne  sa  o  cintorín spoločne  starať  a  nedovoliť  ľuďom  zabudnúť  na  temné  memento  našej  minulosti.

Vyhodnotenie projektu – Embraco – Cena za ekológiu „Zhasni a uvidíš slnko…“ 2013/2014

Projekt „Zhasni a uvidíš slnko…“
prebiehal na škole od apríla 2013 do decembra 2013. Bol zameraný na zníženie energií na škole zmenou, vylepšením doterajšieho využívania energií konkrétnymi činnosťami, ale aj pokúsiť sa zmeniť myslenie učiteľov, žiakov, rodičov a širokej verejnosti na tému šetrenie energie, čiže menšie výdavky na ňu, v širšom význame ochrana prírody, planéty, zdravého života a psychického pokoja. Zníženie energií na škole si predstavujeme výmenou starých žiaroviek za úsporné, v priestoroch, kde je nedostatok denného svetla, zavedenie automatického osvetlenia. Teplotu v budovách školy znížiť a udržiavať na 21 stupňoch Celzia pomocou reflexných fólií  za radiátormi, ktoré odrážajú teplo dovnútra priestoru. Čo najviac využívať denné svetlo na úkor umelého osvetlenia, postupne vymeniť niektoré elektrické spotrebiče za úspornejšie. Popri tom skultivovať triedy a chodby zeleňou a dbať na poriadok v nich. Do projektu budú aktívne zapojení žiaci školy, ktorí prispejú účasťou aj na osvete pre verejnosť a rodičov.

Konkrétne aktivity, ktoré prebehli v rámci projektu:
» Na začiatku projektu som spolu so žiakmi (tretiaci a štvrtáci), ekonómkou školy, zástupkyňou a upratovačkami  urobila energetický audit školy. Zistili sme, ako je na tom naša škola s energiou- aké žiarovky používame, koľko škola platí za elektrickú energiu.
» Staré a obyčajné žiarovky na škole v Spišských Vlachoch a v elokovanom pracovisku v Žehre sa vymenili za úsporné vo všetkých priestoroch školy vrátane pivníc, povaly.
» Tmavé priestory v škole Spišské Vlachy a elokované pracovisko Žehra boli zabezpečené senzorovým svetlom- chodby, sociálne zariadenia.
» Za všetky radiátory v oboch budovách boli nainštalované fólie vo všetkých miestnostiach- triedy, chodby, sociálne zariadenia, zborovňa, riaditeľňa. Rozdiel je evidentný- v škole je teplejšie, teplo neuniká, ale je odrážané do miestnosti.
» Zaviedli sme „školské hliadky“ zo žiakov, ktoré každodenne, dokonca aj viackrát denne kontrolovali v triedach- zbytočné svietenie cez prestávky, púšťanie vody z vodovodných kohútikov (žiaci často krát zabúdali vodu zastaviť), poriadok v triedach. Triedy mohli denne získať maximálne 4 body, ak hliadky našli v triede niečo nevyhovujúce, body sa strhávali. Žiaci, ktorí tvorili školské hliadky, svoju prácu vykonávali naozaj poctivo a svedomite, body strhli aj vlastnej triede, keď spolužiaci urobili niečo zlé. Hliadky tvorili žiaci tretích a štvrtých ročníkov, ale posledný mesiac hliadkovali aj druháci- tak veľmi chceli, že sa im nedalo odolať. Aj oni to zvládli výborne a bez problémov. Musím skonštatovať, že školské hliadky splnili svoj účel- za ten čas, čo trvali, naozaj bolo badať zlepšenie v správaní žiakov, aj v šetrení energií cez prestávky. Žiaci to mali veľmi radi, tešili sa na kontrolu, aj radi kontrolovali, sami zapisovali do určených zošitov denný stav v triedach. Koncom každého mesiaca bola slávnostne vyhlásená jedna víťazná trieda, ktorá nazbierala najvyšší počet bodov v ten daný mesiac.
» Niekoľkokrát sme počarbané a pokreslené lavice v triedach vyčistili.
» Priebežne sme vyrábali rôzne reklamné pútače, letáčiky, tabuľky s upozornením na vypínanie svetla, …, diplomy, medaily, …, ktoré sme umiestnili v priestoroch školy, ako ceny za súťaže, rozdali ľuďom v meste, v osade.
» Škriatkovská noc pre žiakov prebehla mimoriadne úspešne, doteraz sme na našej škole akciu tohto typu nemali, žiakom sa veľmi páčila, stále by chceli spať v škole a stále sa pýtajú, kedy zase budeme v škole spať. Večer sme si svietili sviečkami- samozrejme s dôkladným dozorom vyučujúcich, pracovníci OU Žehra si pre žiakov pripravili veľa veselých úloh a aktivít, ktoré s nimi aj uskutočnili, dokonca pre žiakov pripravili a doniesli balíčky s prekvapením.
» Pre rodičov a obyvateľov sme pripravili tiež malé súťažné aktivitky v rámci projektu a besedy. „Prinútili“ sme ich vyplniť dotazník, odpovedať na rôzne otázky, samozrejme, týkajúce sa témy- to všetko vykonávali žiaci. Dokonca sme neinformovali obyvateľov mesta Spišské Vlachy, ale prešli sme celú osadu Dreveník- Žehra.
» Zúčastnili sme sa s tromi žiakmi záverečných prezentácií projektov v Spišskej Novej Vsi v decembri 2013. Žiaci boli nadšení, niečo také ešte nemali šancu zažiť, spomínajú na to veľmi často.
Prikladám nejaké fotografie:


záverečná prezentácia v SNV

cesta autobusom domov zo SNV

toto sme si v SNV nakúpili

my, žiarovky (koše) a dobrá nálada v osade

Škriatkovská noc – 2013/2014

V polovici novembra dňa 15.11.2013 sme pre žiakov pripravili Škriatkovskú noc – žiaci strávili jednu noc v škole. Udialo sa to v rámci projektu, ktorý bežal na škole od apríla 2013 do decembra 2014 Embraco- Cena za ekológiu „Zhasni a uvidíš slnko…“
Žiaci, ktorí v škole spali: Marián Horváth III. B, Milada Mižigárová III. B, Ladislav Horváth III. B, Elisa Mižigárová II. B, Eva Mižigárová IV. A, Jolana Pokutová IV. A.
Vyučujúce: Mgr. Lívia Cvengrošová, Mgr. Bibiána Hozzová, Mgr. Katarína Lutterová

Deti si do školy doniesli pyžamká, vankúšiky, perinky, obrovskú kopu jedla. Po vyučovaní sme sa najprv vybrali do potravín na nákup (suroviny na večeru, raňajky, smotanovú nepečenú tortu).
Spoločne, dievčatá i chlapci pripravili olovrant, uvarili sme si čaj a Marián začal „piecť“ tortu- keď bola hotová, ponúkol z nej všetkých- bola výborná.
Potom sme si začali spoločne „stavať“ postele a spálne- spalo sa v II. A triede. Žiaci sa veľmi tešili, lebo postieľky boli ako z rozprávky- mäkučké, len si do nich ľahnúť a zavrieť oči…
Večer prišli sociálni pracovníci OÚ Žehra, ktorí si pre deti pripravili veľa súťaží a krásne balíčky. Dokonca nás prišla pozrieť aj pani riaditeľka, ktorá každému priniesla sladkosť.
Večer sa žiaci poprezliekali do pyžamiek, umyli si tváre i zúbky a … zjedli druhú večeru, znovu si umyli zuby a … zase boli hladní.
Neskoro večer, už konečne s plnými bruškami poľahali a postupne pospali pri svetle sviečok.
Do rána spali tichučko a kľudne, nikto nebol námesačný, (hoci Marián sľuboval, že on je), pani učiteľky ich až do rána strážili, hoci aj na nich okolo piatej prišla kríza, ale ustáli to.
Ráno žiaci vstali oddýchnutí a spokojní, naraňajkovali sa (pani učiteľky stihli skoro ráno nakúpiť suroviny na raňajky, ktoré im pripravili) a už aj zazvonilo na vyučovanie…
Určite si to ešte zopakujeme, žiaci sa stále pýtajú, kedy zase budeme spať v škole, a aspoň celý týždeň, nie iba jednu noc a určite už budú spať v škole všetci!

Beseda – Energia a my 2013/2014

V mesiaci október sa na našej škole konala beseda súvisiaca s projektom Embraco „Cena za ekológiu“ pod názvom „Energia a my“. Obsahovala materiály VSE vhodné pre žiakov primárneho vzdelávania. Besedu viedla Mgr. Lívia Cvengrošová, ktorá je zodpovedná za celý projekt. Žiaci sa hravou formou dozvedeli niečo bližšie o energii, elektrických spotrebičoch a zodpovednosti za používanie elektrickej energie. Žiakom sa páčili najmä krátke vtipné filmy o energii.
Ku koncu besedy žiaci napísali na lístočky 3 elektrické spotrebiče, ktoré by doma nemuseli používať a bez problémov by sa ich vzdali. Lístky učiteľka pozbierala a za pomoci žiačky prvého ročníka vyžrebovala troch výhercov, ktorí si domov s radosťou odniesli úspornú žiarovku.

Slávnostné vyhodnotenie žiakov za mesiac október projektu Embraco „Cena za ekológiu“

Na začiatku novembra sa v našej škole konalo slávnostné vyhodnotenie „školských hliadok“ za mesiac október.
O čo ide?
Mgr. Livia Cvengrošová, zodpovedná za projekt „Zhasni svetlo“ vymyslela a so žiakmi zorganizovala súťaž, ktorá trvala celý mesiac október. Žiaci III. A triedy tvorili školské hliadky, ktoré kontrolovali ostatné triedy, samozrejme , aj svoju, cez prestávky každý jeden deň. Kontrolovali, či v triedach nesvieti cez prestávky svetlo, či nie sú zbytočne otvorené okná, či je v triede poriadok a zbytočne netečie voda.
Za to jednotlivé triedy bodovali, jedna trieda mohla získať každý deň maximálne 4 body za všetky splnené vyššie spomenuté podmienky. Body strácali, keď niečo nebolo v poriadku. Bodovanie sa tiež značilo na nástenke dolnej chodby, kde si všetci žiaci školy mohli skontrolovať svoj „aktuálny stav“.
Žiakom sa to páčilo, pochválime najmä II. A triedu, v ktorej žiaci pochopili pravidlá hry, snažili sa, aj keď … vyhral niekto iný! Pochvalu si zaslúžia aj „školské hliadky“ III. A triedy samostatne, bez pomoci učiteľov každý deň „obehli“ celú školu, všetky triedy, niekedy aj dvakrát a naozaj spravodlivo bodovali. Aj sebe viackrát strhli body, keď Rozália otvorila celé okno, alebo keď si Róbert neurobil poriadok na svojom mieste.

Takže, naspäť k slávnostnému vyhodnoteniu, hlavnú cenu, PIZZU podľa vlastného výberuvyhrala trieda II. B s celkovým počtom bodov 73. Body sme so žiakmi spoločne prepočítali a zapísali. Žiaci do poslednej chvíľky netušili, kto sa stal víťazom. Víťazná trieda sa veľmi tešila, veď posúďte sami.
V novembri so školskými hliadkami pokračujeme – tentoraz hráme o mikulášske balíčky. HURÁ.

Školská hliadka III. A

Zhodnotenie žiakov v súťaži tried „Školské hliadky“  v projekte Embraco  „Zhasni a uvidíš slnko“ v mesiaci november

Školské hliadky v zložení Marián Horváth, Jadrana Kandráčová a Ladislav Horváth každý deň po celý mesiac pravidelne a spravodlivo kontrolovali triedy a bodovali ako obyčajne: zbytočne zapálené svetlo v triede cez prestávky, či zbytočne netečie voda v umývadle, či je poriadok v triede a či nie sú zbytočné otvorené okná. V tomto mesiaci vyhrali dve triedy, ktoré získali rovnaký počet bodov- 67.

Výherné triedy boli I. D a I. C. Žiaci týchto tried, samozrejme aj hliadky vyhrali MIKULÁŠSKY  BALÍČEK !!!

Vyhodnotenie

Víťazné triedy

Zhodnotenie žiakov v súťaži tried „Školské hliadky“  v projekte Embraco  „Zhasni a uvidíš slnko“ v mesiaci december

V tomto mesiaci školské hliadky kontrolovali triedy poslednýkrát, pretože projekt „Zhasni a uvidíš slnko“ v tomto mesiaci končí. Školské hliadky v zložení žiakov II. A triedy- Eva Horváthová, Norma Horváthová poctivo svoju prácu vykonávali a veľmi sa tešili zo zodpovednosti, ktorá im bola zverená, pretože kontroly prebiehali bez prítomnosti a dozoru učiteľov.

Znova zvíťazili triedy I. C a I. D ako minulý mesiac, deti sa veľmi tešili. Vyhrali krásne FAREBNÉ TRIČKÁ A DETSKÉ ŠAMPÓNY.

 

Vyhodnotenie

Víťazné triedy