Zmluvy 2016 // Objednávky 2016 // Faktúry 2016

Zmenené Názov a anotácia
 08.01.2016  Kolektívna zmluva 1,2,3,4,5,6,7,8,9
 15.04.2016  Zmluva o obstaraní zájazdu
 04.05.2016  Zmluva o elektronickej komunikácii – Dôvera