Zmluvy 2016 // Objednávky 2016 // Faktúry 2016

Zmenené Názov a anotácia
 08.02.2016  Objednávky január 2016
 07.03.2016  Objednávky február 2016
 01.04.2016  Objednávky marec 2016
 02.05.2016  Objednávky apríl 2016
 01.06.2016  Objednávky máj 2016
 16.06.2016  Objednávky jún 2016
 01.07.2016  Objednávky jún 2016
 16.07.2016  Objednávky júl 2016
 01.08.2016  Objednávky júl 2016
 02.09.2016  Objednávky august 2016
 16.09.2016  Objednávky september 2016
 03.10.2016  Objednávky september 2016
 17.10.2016  Objednávky október 2016
 02.11.2016  Objednávky október 2016
 16.11.2016  Objednávky november 2016
 01.12.2016  Objednávky november 2016
 16.12.2016  Objednávky december 2016
 02.01.2017  Objednávky december 2016