Zmluvy 2016 // Objednávky 2016 // Faktúry 2016

Zmenené Názov a anotácia
 08.02.2016  Faktúry január 2016
 07.03.2016  Faktúry február 2016
 01.04.2016  Faktúry marec 2016
 02.05.2016  Faktúry apríl 2016
 01.06.2016  Faktúry máj 2016
 01.07.2016  Faktúry jún 2016
 01.08.2016  Faktúry júl 2016
 02.09.2016  Faktúry august 2016
 03.10.2016  Faktúry september 2016
 02.11.2016  Faktúry október 2016
 01.12.2016  Faktúry november 2016
 02.01.2017  Faktúry december 2016