Zmluvy 2019 // Objednávky 2019 // Faktúry 2019

Zmenené Názov a anotácia
14.01.2019 Zmluva o údržbe
02.03.2019 Rámcová zmluva
10.12.2019 Finančný príspevok Nadácia ORANGE
22.12.2019 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve Fábry